Український відкритий університет післядипломної освіти

Learning Management System adult learning

Наші викладачі

д.пед.н., проф.

Сергеєва Лариса Миколаївна

к.пед.н.

Купрієвич Вікторія Олександрівна

д.пед.н.

Петренко Лариса Михайлівна

к.пед.н.

Тарасюк Ірина Володимирівна

к.пед.н.

Стойчик Тетяна Іванівна

к.е.н.

Паздрій Віталій Ярославович

 

Микитюк Світлана Миколаївна

Організація роботи віртуальної кафедри

1. Віртуальна кафедра (ВК) як віртуальне об’єднання характеризується можливою віддаленістю та незалежністю його учасників, використанням опосередкованого механізму управління (делегування повноважень).

2. Засідання ВК проводяться в режимі on-line, участь у них є добровільною. Якщо питання, які розглядаються, потребують голосування (обрання нових членів, затвердження результатів експертизи тощо), то відповідна інформація може надаватися членам ВК у будь-який зручний спосіб з наступним урахуванням їхньої думки. Члени кафедри мають право відмовитися від участі в обговоренні та голосуванні з певного питання, що не впливає на наявність кворуму.

3. ВК для забезпечення відкритого доступу до наукових досліджень, здійснених у межах означеного співтовариства передбачає:

  • - використання мережі дистанційного зв’язку;
  • - послідовне формування освітнього віртуального співтовариства фахівців відповідного профілю;
  • - маркетинг знань і освітніх послуг;
  • - захист використання інтелектуальної власності членів ВК;
  • - інтеграцію розгалужених освітніх практик до цілісної, системи неперервної освіти дорослих.