Український відкритий університет післядипломної освіти

Learning Management System adult learning

Електронний деканат

Електронний деканат (ЕД) – організаційний центр, що керує роботою Університету. Деканат виконує функції адміністративного забезпечення освітнього процесу, має координуючі функції і ведення справовиробництва.

Співробітники деканату:

  • – складають розклад занять;
  • – організовують та контролюють діяльність викладачів та слухачів;
  • – забезпечують методичну та технічну підтримку освітнього процесу;
  • – здійснюють моніторинг освітнього процесу у межах встановлених повноважень;
  • – виконують ведення персональних справ слухачів (електронні персональні картки, групування списків за напрямами навчання);
  • – надсилають повідомлення слухачам та викладачам;

На сторінці ЕД планується викладати інформацію про:

  • – надходження навчально-методичних матеріалів до спеціальних курсів;
  • – початок та завершення занять навчальних груп;
  • – зміни в навчальних групах;
  • – склад навчальних груп тощо –  відомості і документи, що були створені для кожної навчальної групи.

Очолює ЕД к.п.н., доцент Оліфіра Лариса Миколаївна.

Нормативно-правова база щодо організації інклюзивного навчання

Видані сертифікати