Український відкритий університет післядипломної освіти

Learning Management System adult learning

Відтворити відео

Кафедра лайф менеджменту дорослої людини

Місія кафедри: підвищення якості життя дорослих з урахуванням впливу на оточуюче середовище:

Ключові цінності: людиноцентризм, етичність, досконалість, інноваційність, свобода, професіоналізм, позитивне мислення, відповідальність, особистісний розвиток протягом життя, толерантність.

Стратегія діяльності:

 • урахування вимог та потреб дорослої людини в освітніх послугах відповідно до вітчизняного та іноземного досвіду;
 • популяризація лайф-менеджменту серед дорослих через маркетинг знань та надання додаткових освітніх послуг;
 • забезпечення особистісного розвитку дорослої людини для підвищення якості її життя;
 • забезпечення на кафедрі корпоративної культури та академічної доброчесності;
 • здійснення систематичного моніторингу запитів дорослої людини щодо надання освітніх послуг.

 

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВІРТУАЛЬНОЇ КАФЕДРИ

 1. Віртуальна кафедра (ВК) як віртуальне об’єднання характеризується можливою віддаленістю та незалежністю його учасників, використанням опосередкованого механізму управління (делегування повноважень).
 2. Засідання ВК проводяться в режимі on-line, участь у них є добровільною. Якщо питання, які розглядаються, потребують голосування (обрання нових членів, затвердження результатів експертизи тощо), то відповідна інформація може надаватися членам ВК у будь-який зручний спосіб з наступним урахуванням їхньої думки. Члени кафедри мають право відмовитися від участі в обговоренні та голосуванні з певного питання, що не впливає на наявність кворуму.
 3. ВК для забезпечення відкритого доступу до наукових досліджень, здійснених у межах означеного співтовариства передбачає:
 • використання мережі дистанційного зв’язку;
 • послідовне формування освітнього віртуального співтовариства фахівців відповідного профілю;
 • маркетинг знань і освітніх послуг;
 • захист використання інтелектуальної власності членів ВК;
 • інтеграцію розгалужених освітніх практик до цілісної, системи неперервної освіти дорослих.