Український відкритий університет післядипломної освіти

Learning Management System adult learning

Відтворити відео

Український відкритий університет післядипломної освіти УВУПО – перший в Україні самоврядний (автономний) заклад освіти типу розподіленого університету.

Мета: відкрити можливість отримати доступ до курсів підвищення кваліфікації особам, які бажають навчатися дистанційно в зручному місці та в зручний для них час.

Університет, на засадах взаємодії формальної, неформальної та інформальної освіти, забезпечує:

  • приведення змісту післядипломної освіти і освіти дорослих у відповідність до європейських освітніх стандартів та цифровізації суспільства;
  • модернізацію освітньої інфраструктури;
  • розроблення навчально-методичного забезпечення діяльності закладів післядипломної освіти;
  • впровадження інноваційних підходів неперервного розвитку особистості фахівця.

Про навчання

Університет має можливість обслуговувати велику кількість слухачів по всій країні.

В Університеті передбачається функціонування віртуальних кафедр різних напрямів.

В Університеті за дистанційною формою може навчатися будь-яка особа. Створення особистого облікового запису дозволяє гостю стати зареєстрованим слухачем та налаштувати особистий профіль навчання, за яким буде відстежуватися процес його розвитку в освітньому середовищі. Наявність особистого профілю дає змогу використовувати інноваційні авторські електронні ресурси, розроблені педагогами Університету зі спрямуванням на неперервне підвищення рівня професійних компетентностей.

Про викладання

Університет залучає до діяльності на віртуальних кафедрах викладачів різних закладів освіти України та світу. 

Університет використовує широкий спектр форматів навчальних матеріалів для дистанційного навчання: текстові матеріали, відео- та аудіоматеріали, презентації, Internet-конференції, вебінари, тренінги тощо.  Можливими є також виїзні наукові школи.

В Університеті підтримується відкрите навчання через унікальні авторські методики, розроблені викладачами віртуальних кафедр. Вони ґрунтуються на принципах врахування особистісних потреб слухачів та їх організаційних умов. Це:

  • нучкість – наші слухачі працюють там і тоді, де і коли їм зручно, що не заважає їхній основній діяльності, сім’ї та іншим зобов’язанням;
  • “все включено” – слухачі отримують всі високоякісні матеріали, необхідні для навчання;
  • підтримка – викладачі, як персональні та групові тьютори, забезпечують навчання, курування, керівництво груповими та індивідуальними заняттями;
  • соціальна позиція – слухачі об’єднуються за професійними інтересами через проведення Інтернет-конференцій та вебінарів, спільне використання навчальних засобів цифрових комплексів, навчальних курсів тощо;
  • особистісно зорієнтований підхід – навчання здійснюється відповідно до умов та потреб кожного слухача;
  • індивідуальність – для кожного слухача формується індивідуальна траєкторія формування компетентностей.

Якщо у Вас є ціль, якої хочете досягти – ми можемо допомогти Вам зробити це. 

Якщо Ви готові рухатися вперед – Вам до Українського відкритого університету післядипломної освіти!

Адміністративна частина Університету розташована в м. Київ, Україна.