Український відкритий університет післядипломної освіти

Learning Management System adult learning

Спеціальні курси

Кафедра управління освітою

Економіка закладу освіти

Автор: Сорочан Т.М.

Флеш-курс “Організація та підтримка дистанційного навчання в закладах освіти”

Автори: Сорочан Т.М., Карташова Л.А.

Управління закладом освіти як проєктно-орієнтованою організацією

Автор: Рябова З.В.

Соціально-педагогічний супровід осіб з особливими потребами в умовах інклюзивної освіти

Автор: Рябова З.В.

Управління проєктами в закладах освіти

Автор: Оліфіра Л.М.

Соціальні ризики у трудовій сфері

Автор: Надрага В.І.

Самоменеджмент як чинник професійно-особистісного розвитку менеджера в освіті

Автор: Любченко Н.В.

Стратегічні напрями державного управління освітою в Україні

Автор: Коврига О.С.

 

Кафедра психології

Розвиток соціальної компетентності учасників освітнього процесу як складова діяльності тренера НУШ

Автор: О. А. Прокопенко, Н. І. Пінчук

Психологічна безпека освітнього середовища: сутність та умови створення

Автор: Бондарчук О.І.

Як попередити та подолати стрес у складних умовах сьогодення

Автори: Бондарчук О.І., Пінчук Н.І.

Психологічні умови попередження та подолання соціальної напруженості в освітніх організаціях

Автор: Карамушка Л.М.

Технологія роботи з обдарованими дітьми

Автор: Пінчук Н.І.

Саморегуляція як чинник попередження професійних криз особистості

Автор: Москальова А.С.

Успішне входження педагогічних працівників в освітню організацію як чинник їхнього благополуччя

Автор: Москальов М.В.

Фахівець із соціальної роботи в умовах сьогодення: як стати успішним

Автор: Балахтар В.В.

Розвиток психологічної готовності керівників закладів професійно-технічної освіти до маркетингу освітніх послуг

Автор: Казакова С.В.

 

Кафедра цифрових технологій

Цифрова адженда освіти: цифрові компетентності, цифровий інтелект педагога

Автор: Карташова Л.А.

Технології та принципи дистанційного навчання: формування цифрових компетентностей педагога-тьютора

Автори: Карташова Л.А., Шеремет Т.І.

Флеш-курс “Технології та принципи дистанційного навчання: формування цифрових компетентностей педагога-тьютора”

Автори: Карташова Л.А., Шеремет Т.І.

Флеш-курс “Організація та підтримка дистанційного навчання в закладах освіти”

Автори: Сорочан Т.М., Карташова Л.А.

Флеш-курс “Технології організації дистанційного та змішаного навчання: формування цифрових компетентностей учителя Нової української школи”

Автори: Карташова Л.А.

Безпека інформації в Інтернеті

Автор: Касьян С.П.

Створення онлайнових інтерактивних вправ

Автор: Частаков А.В.

Цифрові технології в роботі викладача коледжу

Автори: Гущина Н.І., Кондратова Л.Г.

Цифрові технології у викладанні мистецтва

Автор: Кондратова Л.Г.

Технології створення навчального відео

Автор: Кондратова Л.Г.

Використання сервісів Gооgle for Education для організації дистанційного та змішаного навчання

Автор: Гущина Н.І.

 

 

Кафедра андрагогіки

Ключові вміння 21-го століття: реалізація в Новій українській школі

Автор: Швень Я.Л.

Дослідно-експериментальні практики для Нової української школи

Автор: Скрипник М.І.

Педагогіка дитинства

Автор: Скрипник М.І.

Шкільний урок ХХI ст.: типи, проєкти, аналіз

Автор: Скрипник М.І.

Розвиток мотивації професійної діяльності педагогічних працівників в умовах Нової української школи

Автор: Кравчинська Т.С.

Організаційні особливості індивідуального ресурсу професійного розвитку працівників соціальної сфери

Автор: Раус В.В.

 

Кафедра професійної освіти

Технології відстеження трудової успішності випускників закладів професійної (професійно-технічної) освіти

Автор: Сергеєва Л.М.

Основи педагогічної майстерності управляти аудиторією

Автор: Сергеєва Л.М.

Активні стратегії в освіті: навчання через досвід

Автор: Сергеєва Л.М.

Професійне самовдосконалення керівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти

Автор: Купрієвич В.О.

Проєктування розвитку професійної культури майбутніх фахівців

Автор: Петренко Л.М.

Традиції та інновації професійної підготовки конкурентоздатних фахівців для харчової та переробної промисловості

Автор: Тарасюк І.В.

Створення позитивного іміджу закладу освіти у системі управління якістю підготовки фахівців

Автор: Стойчик Т.І.

Впровадження засад стратегічного управління й автономії закладу професійної освіти в умовах реформи й економіки знань

Автор: Паздрій В.Я.

Формування іншомовної компетентності в аудіюванні з іноземної мови за професійним спрямуванням здобувача освіти

Автор: Микитюк С.М.

 

 

Кафедра Нової української школи

Естетотерапія: людинознавча компетентність сучасного педагога

Автор: Федій О.А.

Особливості розвитку професійної компетентності учителів початкової школи в системі методичної роботи

Автор: Раус В.В.