Український відкритий університет післядипломної освіти

Learning Management System adult learning

Кафедра андрагогіки

Місія кафедри:

освіта дорослих для сучасного життя: професійно, атракційно, креативно!

Ключові цінності:

людиноцентризм, патріотизм, академічна свобода, академічна доброчесність, спрямованість на освітні інновації, розвиток професіоналізму впродовж життя, лідерство у навчанні дорослих, професійний успіх і кар’єра.

Стратегія діяльності:

– активний зворотній зв’язок із замовниками освітніх послуг;
– зміст і мобільність як конкурентні переваги;
– розширення категорій слухачів та вихід у неформальну та інформальну освіту дорослих;
– маркетинг знань і додаткових освітніх послуг;
– якість освітньої діяльності, забезпечення якості освітніх послуг;
– механізм визнання результатів професійного розвитку педагогів за накопичувальною системою навчання;
– професійний розвиток педагога Нової української школи в умовах формальної і неформальної освіти.

Організація роботи віртуальної кафедри

1. Віртуальна кафедра (ВК) як віртуальне об’єднання характеризується можливою віддаленістю та незалежністю його учасників, використанням опосередкованого механізму управління (делегування повноважень).

2. Засідання ВК проводяться в режимі on-line, участь у них є добровільною. Якщо питання, які розглядаються, потребують голосування (обрання нових членів, затвердження результатів експертизи тощо), то відповідна інформація може надаватися членам ВК у будь-який зручний спосіб з наступним урахуванням їхньої думки. Члени кафедри мають право відмовитися від участі в обговоренні та голосуванні з певного питання, що не впливає на наявність кворуму.

3. ВК для забезпечення відкритого доступу до наукових досліджень, здійснених у межах означеного співтовариства передбачає:

  • - використання мережі дистанційного зв’язку;
  • - послідовне формування освітнього віртуального співтовариства фахівців відповідного профілю;
  • - маркетинг знань і освітніх послуг;
  • - захист використання інтелектуальної власності членів ВК;
  • - інтеграцію розгалужених освітніх практик до цілісної, системи неперервної освіти дорослих.