Український відкритий університет післядипломної освіти

Learning Management System adult learning

Відтворити відео

Кафедра андрагогіки

Місія кафедри:

освіта дорослих для сучасного життя: професійно, атракційно, креативно!

Ключові цінності:

людиноцентризм, патріотизм, академічна свобода, академічна доброчесність, спрямованість на освітні інновації, розвиток професіоналізму впродовж життя, лідерство у навчанні дорослих, професійний успіх і кар’єра.

Стратегія діяльності:

– активний зворотній зв’язок із замовниками освітніх послуг;
– зміст і мобільність як конкурентні переваги;
– розширення категорій слухачів та вихід у неформальну та інформальну освіту дорослих;
– маркетинг знань і додаткових освітніх послуг;
– якість освітньої діяльності, забезпечення якості освітніх послуг;
– механізм визнання результатів професійного розвитку педагогів за накопичувальною системою навчання;
– професійний розвиток педагога Нової української школи в умовах формальної і неформальної освіти.