Український відкритий університет післядипломної освіти

Learning Management System adult learning

Кафедра андрагогіки

Місія кафедри:

освіта дорослих для сучасного життя: професійно, атракційно, креативно!

Ключові цінності:

людиноцентризм, патріотизм, академічна свобода, академічна доброчесність, спрямованість на освітні інновації, розвиток професіоналізму впродовж життя, лідерство у навчанні дорослих, професійний успіх і кар’єра.

Стратегія діяльності:

– активний зворотній зв’язок із замовниками освітніх послуг;
– зміст і мобільність як конкурентні переваги;
– розширення категорій слухачів та вихід у неформальну та інформальну освіту дорослих;
– маркетинг знань і додаткових освітніх послуг;
– якість освітньої діяльності, забезпечення якості освітніх послуг;
– механізм визнання результатів професійного розвитку педагогів за накопичувальною системою навчання;
– професійний розвиток педагога Нової української школи в умовах формальної і неформальної освіти.

Організація роботи віртуальної кафедри

1. Віртуальна кафедра (ВК) як віртуальне об’єднання характеризується можливою віддаленістю та незалежністю його учасників, використанням опосередкованого механізму управління (делегування повноважень).

2. Засідання ВК проводяться в режимі on-line, участь у них є добровільною. Якщо питання, які розглядаються, потребують голосування (обрання нових членів, затвердження результатів експертизи тощо), то відповідна інформація може надаватися членам ВК у будь-який зручний спосіб з наступним урахуванням їхньої думки. Члени кафедри мають право відмовитися від участі в обговоренні та голосуванні з певного питання, що не впливає на наявність кворуму.

3. ВК для забезпечення відкритого доступу до наукових досліджень, здійснених у межах означеного співтовариства передбачає:

  • - використання мережі дистанційного зв’язку;
  • - послідовне формування освітнього віртуального співтовариства фахівців відповідного профілю;
  • - маркетинг знань і освітніх послуг;
  • - захист використання інтелектуальної власності членів ВК;
  • - інтеграцію розгалужених освітніх практик до цілісної, системи неперервної освіти дорослих.

Новини
Український відкритий університет післядипломної освіти, Центральний інститут післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України оголошують акцію «ПЕРЕМОЖНІ ОБРІЇ ОСВІТИ». Відкрити
Вебінар (Україна-Польща) «ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ВІЙНИ»відбудеться 13 квітня 2022 року, 14:00-15:00. Проблема для обговорення: як зберегти й підтримати психічне здоров’я в умовах війни? Приєднатися
З 14.03.2022 р. відновлюється освітній процес на курсах підвищення кваліфікації керівних, педагогічних і науково-педагогічних працівників освіти у Центральному інституті післядипломної освіти відповідно до плану-графіка. Звертаємо вашу увагу, що курси підвищення кваліфікації, які були заплановані з 28.02.2022р., розпочинаються з 14.03.2022р. В умовах воєнного часу підвищення кваліфікації здійснюється за дистанційною формою навчання на платформі LMS Аdle.