Український відкритий університет післядипломної освіти

Learning Management System adult learning

Кафедра цифрових технологій

Місія кафедри:

удосконалення цифрової компетентності працівників закладів освіти.

Ключові цінності:

інноваційність, діджиталізація освіти, висока корпоративна культура, моральність, цифрова культура та мережева безпека.

Стратегія діяльності:

– впровадження цифрових інноваційних технологій;
– створення умов для діджиталізації освіти;
– наукові дослідження та впровадження їх результатів в освітній процес;
– удосконалення рівня інформаційної безпеки освіти;
– розвиток цифрових технологій у відкритій освіті.

Організація роботи віртуальної кафедри

1. Віртуальна кафедра (ВК) як віртуальне об’єднання характеризується можливою віддаленістю та незалежністю його учасників, використанням опосередкованого механізму управління (делегування повноважень).

2. Засідання ВК проводяться в режимі on-line, участь у них є добровільною. Якщо питання, які розглядаються, потребують голосування (обрання нових членів, затвердження результатів експертизи тощо), то відповідна інформація може надаватися членам ВК у будь-який зручний спосіб з наступним урахуванням їхньої думки. Члени кафедри мають право відмовитися від участі в обговоренні та голосуванні з певного питання, що не впливає на наявність кворуму.

3. ВК для забезпечення відкритого доступу до наукових досліджень, здійснених у межах означеного співтовариства передбачає:

  • - використання мережі дистанційного зв’язку;
  • - послідовне формування освітнього віртуального співтовариства фахівців відповідного профілю;
  • - маркетинг знань і освітніх послуг;
  • - захист використання інтелектуальної власності членів ВК;
  • - інтеграцію розгалужених освітніх практик до цілісної, системи неперервної освіти дорослих.