Український відкритий університет післядипломної освіти

Learning Management System adult learning

Відтворити відео

Кафедра цифрових технологій

Місія кафедри:

удосконалення цифрової компетентності працівників закладів освіти.

Ключові цінності:

інноваційність, діджиталізація освіти, висока корпоративна культура, моральність, цифрова культура та мережева безпека.

Стратегія діяльності:

– впровадження цифрових інноваційних технологій;
– створення умов для діджиталізації освіти;
– наукові дослідження та впровадження їх результатів в освітній процес;
– удосконалення рівня інформаційної безпеки освіти;
– розвиток цифрових технологій у відкритій освіті.