Український відкритий університет післядипломної освіти

Learning Management System adult learning

Кафедра професійної та вищої освіти

Кафедра забезпечує оптимальні сприятливі умови для безперервного особистісного, професійного та культурологічного розвитку керівних, науково-педагогічних та педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

Під впливом глобалізаційних і трансформаційних процесів в Україні відбувається модернізація галузі професійної (професійно-технічної) освіти. Цей процес спрямовується на створення необхідних умов для інноваційного розвитку професійної освіти і навчання різних категорій населення, зокрема у ЗП(ПТ)О різних типів, форм власності та підпорядкування, на виробництві тощо; забезпечення якісної професійної підготовки кваліфікованих робітників для галузей економіки, малого й середнього підприємництва з урахуванням потреб регіонального ринку праці.

Організація роботи віртуальної кафедри

1. Віртуальна кафедра (ВК) як віртуальне об’єднання характеризується можливою віддаленістю та незалежністю його учасників, використанням опосередкованого механізму управління (делегування повноважень).

2. Засідання ВК проводяться в режимі on-line, участь у них є добровільною. Якщо питання, які розглядаються, потребують голосування (обрання нових членів, затвердження результатів експертизи тощо), то відповідна інформація може надаватися членам ВК у будь-який зручний спосіб з наступним урахуванням їхньої думки. Члени кафедри мають право відмовитися від участі в обговоренні та голосуванні з певного питання, що не впливає на наявність кворуму.

3. ВК для забезпечення відкритого доступу до наукових досліджень, здійснених у межах означеного співтовариства передбачає:

  • - використання мережі дистанційного зв’язку;
  • - послідовне формування освітнього віртуального співтовариства фахівців відповідного профілю;
  • - маркетинг знань і освітніх послуг;
  • - захист використання інтелектуальної власності членів ВК;
  • - інтеграцію розгалужених освітніх практик до цілісної, системи неперервної освіти дорослих.