Український відкритий університет післядипломної освіти

Learning Management System adult learning

Відтворити відео

Кафедра професійної та вищої освіти

Кафедра забезпечує оптимальні сприятливі умови для безперервного особистісного, професійного та культурологічного розвитку керівних, науково-педагогічних та педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

Під впливом глобалізаційних і трансформаційних процесів в Україні відбувається модернізація галузі професійної (професійно-технічної) освіти. Цей процес спрямовується на створення необхідних умов для інноваційного розвитку професійної освіти і навчання різних категорій населення, зокрема у ЗП(ПТ)О різних типів, форм власності та підпорядкування, на виробництві тощо; забезпечення якісної професійної підготовки кваліфікованих робітників для галузей економіки, малого й середнього підприємництва з урахуванням потреб регіонального ринку праці.