Український відкритий університет післядипломної освіти

Learning Management System adult learning

Відтворити відео

Кафедра НУШ

Місія кафедри:

системне підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних кадрів, що забезпечує підвищення рівня професійно-педагогічних компетентностей, формування культури якості освіти шляхом трансляції кращого світового й українського досвіду в умовах реалізації Концепції «Нова українська школа»

Ключові цінності:

партнерство, інноваційність, професіоналізм, доброчесність, лідерство, демократизм

Стратегія діяльності:

– гарантування якості освітніх послуг працівникам освіти в контексті реформування освіти
– забезпечення якісного зростання професійного рівня науково-педагогічних і педагогічних працівників
– реалізація оновленої (віртуальної) моделі підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників, що відповідають кращим вітчизняним і міжнародним практикам
– оновлення змісту підвищення кваліфікації працівників освіти, що відповідає сучасним тенденціям розвитку освіти та реалізації Концепції «Нова українська школа»
– упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у систему підвищення кваліфікації працівників освіти
– створення умов ефективного підвищення кваліфікації працівників освіти, що забезпечують її якість