Український відкритий університет післядипломної освіти

Learning Management System adult learning

Кафедра НУШ

Місія кафедри:

системне підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних кадрів, що забезпечує підвищення рівня професійно-педагогічних компетентностей, формування культури якості освіти шляхом трансляції кращого світового й українського досвіду в умовах реалізації Концепції «Нова українська школа»

Ключові цінності:

партнерство, інноваційність, професіоналізм, доброчесність, лідерство, демократизм

Стратегія діяльності:

– гарантування якості освітніх послуг працівникам освіти в контексті реформування освіти
– забезпечення якісного зростання професійного рівня науково-педагогічних і педагогічних працівників
– реалізація оновленої (віртуальної) моделі підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників, що відповідають кращим вітчизняним і міжнародним практикам
– оновлення змісту підвищення кваліфікації працівників освіти, що відповідає сучасним тенденціям розвитку освіти та реалізації Концепції «Нова українська школа»
– упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у систему підвищення кваліфікації працівників освіти
– створення умов ефективного підвищення кваліфікації працівників освіти, що забезпечують її якість

Організація роботи віртуальної кафедри

1. Віртуальна кафедра (ВК) як віртуальне об’єднання характеризується можливою віддаленістю та незалежністю його учасників, використанням опосередкованого механізму управління (делегування повноважень).

2. Засідання ВК проводяться в режимі on-line, участь у них є добровільною. Якщо питання, які розглядаються, потребують голосування (обрання нових членів, затвердження результатів експертизи тощо), то відповідна інформація може надаватися членам ВК у будь-який зручний спосіб з наступним урахуванням їхньої думки. Члени кафедри мають право відмовитися від участі в обговоренні та голосуванні з певного питання, що не впливає на наявність кворуму.

3. ВК для забезпечення відкритого доступу до наукових досліджень, здійснених у межах означеного співтовариства передбачає:

  • - використання мережі дистанційного зв’язку;
  • - послідовне формування освітнього віртуального співтовариства фахівців відповідного профілю;
  • - маркетинг знань і освітніх послуг;
  • - захист використання інтелектуальної власності членів ВК;
  • - інтеграцію розгалужених освітніх практик до цілісної, системи неперервної освіти дорослих.