Український відкритий університет післядипломної освіти

Learning Management System adult learning

Відтворити відео

Стойчик Тетяна Іванівна

Кандидат педагогічних наук

Наукові інтереси:

підготовка конкурентоздатних фахівців у закладах професійної освіти; управління якістю підготовки; теорія та методика професійної освіти; профорієнтаційна робота у закладах професійної освіти; впровадження елементів дуальної форми навчання.

Автор 76 наукових публікацій у галузі підготовки конкурентоздатних фахівців у закладах професійної освіти, в тому числі: 3 колективних монографій, 2 підручників; 2 посібників, методичних рекомендацій. Член редакційної колегії журналу «Профтехосвіта».

Перелік модулів (освітньо-професійних програм), які викладає на віртуальній кафедрі: