Український відкритий університет післядипломної освіти

Learning Management System adult learning

Відтворити відео

Управління закладом освіти як проєктно-орієнтованою організацією

Автор: Рябова З. В.

Назва: Управління закладом освіти як проєктно-орієнтованою організацією

Анотація: В умовах реформування, в закладах освіти відбуваються певні зміни, які характеризуються використанням принципово нових інноваційних технологій як в освітній так і в управлінській діяльності й забезпечують успішність його життєдіяльності. Зазначений процес вимагає чітко спланованих покрокових дій суб’єктів освітнього процесу взагалі й керівника закладу зокрема. За своїм змістом, методами та формами здійснення ці дії відрізняються обґрунтованістю, системністю та такими, що забезпечують запланований результат. Саме це надає їм ознаку технологічності. Побудова діяльності закладу освіту на цій основі і забезпечує його успішність. Взагалі, організації, в яких основні процеси виробництва плануються і здійснюються на проектній основі, називають проектно-орієнтованими організаціями. Особливостями таких організацій є те, що цілі, завдання, структура, стратегія, річне планування формуються на основі цілей і завдань проєкту, а також середовища цього проекту.

Модуль побудовано у відповідності із структурно-логічною схемою формування професійної компетентності керівника з питань управління закладом освіти як проєктно-орієнтованою організацією

Курс розрахований на 30 годин.

Реєстрація на курс