Український відкритий університет післядипломної освіти

Learning Management System adult learning

Рябова Зоя Вікторівна

Завідувач віртуальної кафедри управління освітою, доктор педагогічних наук, професор.

Заступник голови Спеціалізованої вченої ради Д26.455.03 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук зі спеціальностей 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти та 13.00.06 – теорія і методика управління освітою.

Член організації ГО «Наукова школа Віктора Олійника», головний редактор Електронного наукового фахового видання «Теорія та методика управління освітою», член редакційної колегії Збірника наукових праць «Вісник післядипломної освіти». Серія «Педагогічні науки» (фахове видання), член редакційної колегії Міжнародного наукового журналу «ScienceRise». «Педагогічна освіта» (видання, що внесено до наукометричних баз), член наукової ради Rocznik polsko-ukraiński (видання, що внесено до наукометричних баз), асоційований редактор електронного наукового фахового видання «Інформаційні технології і засоби навчання».

Коло наукових інтересів: 

теорія та методика управління в освіті.

Наукові та професійні інтереси: 

маркетингове управління закладами освіти, моніторинг якості освіти, проектний менеджмент.

Перелік модулів (освітньо-професійних програм), які викладає на віртуальній кафедрі:

Управління закладом освіти як проєктно-орієнтованою організацією

Соціально-педагогічний супровід осіб з особливими потребами в умовах інклюзивної освіти

Новини
Освітяни, слава Україні! Від нас залежить майбутнє країни!
Ми ті, на кого покладено відповідальність за розвиток української громади, інноваційне оновлення держави тепер і в післявоєнний час. Адже Перемога скоро!
Тому, організовуючись в дистанційній діяльності, не забуваємо про безперервне підвищення особистих професійних компетентностей.
Шановні педагоги, якщо Вас цікавлять питання, що торкаються:
• Формування цифрового навчального середовища нового покоління як екосистеми
• основ педагогічної майстерності
• технології роботи з обдарованими дітьми
• справжньої цінності штучного інтелекту для освіти
• основ економіки закладу освіти
• безпеки інформації в Інтернеті
• соціально-педагогічного супроводу осіб з особливими потребами в умовах інклюзивної освіти
• психологічної безпеки освітнього середовища
• педагогіки дитинства
• оновлення знань щодо технологій дистанційного, змішаного та паралельного навчання
• ключових вмінь 21-го століття та їх реалізація в Новій українській школі
• шляхів, які обрали освітянські політики інших країн у розв’язанні проблем, які породив COVID-19
• використання сервісів Gооgle for Education для організації дистанційного та змішаного навчання
• соціальних ризиків у трудовій сфері
• проблем використання цифрових технологій у викладанні мистецтва
• та ін.
З цих та інших питань, приєднуйтесь до нас. Більш детально вони окреслені на сторінках УВУПО.
Навчання здійснюється тільки дистанційно та в зручний для кожного час.
Зареєструватись запрошуємо за посиланнями.
Запис до груп, які розпочнуть роботу найближчим часом, вже здійснюється. Ми також працюємо з групами, які формуються в одному педагогічному колективі (вибір часу навчання керується умовами групи).
Детальну інформацію можна отримати:
+38 095 536 06 81 (Viber, Telegram)
Видається сертифікат за ліцензією ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (наказ МОН України від 15.11.2016 р. №1492 «Про переоформлення ліцензій»)
Згинуть наші вороги!
Слава Збройним силам України!