Український відкритий університет післядипломної освіти

Learning Management System adult learning

Рябова Зоя Вікторівна

Завідувач віртуальної кафедри управління освітою, доктор педагогічних наук, професор.

Заступник голови Спеціалізованої вченої ради Д26.455.03 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук зі спеціальностей 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти та 13.00.06 – теорія і методика управління освітою.

Член організації ГО «Наукова школа Віктора Олійника», головний редактор Електронного наукового фахового видання «Теорія та методика управління освітою», член редакційної колегії Збірника наукових праць «Вісник післядипломної освіти». Серія «Педагогічні науки» (фахове видання), член редакційної колегії Міжнародного наукового журналу «ScienceRise». «Педагогічна освіта» (видання, що внесено до наукометричних баз), член наукової ради Rocznik polsko-ukraiński (видання, що внесено до наукометричних баз), асоційований редактор електронного наукового фахового видання «Інформаційні технології і засоби навчання».

Коло наукових інтересів: 

теорія та методика управління в освіті.

Наукові та професійні інтереси: 

маркетингове управління закладами освіти, моніторинг якості освіти, проектний менеджмент.

Перелік модулів (освітньо-професійних програм), які викладає на віртуальній кафедрі:

Управління закладом освіти як проєктно-орієнтованою організацією

Соціально-педагогічний супровід осіб з особливими потребами в умовах інклюзивної освіти

Новини
Український відкритий університет післядипломної освіти, Центральний інститут післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України оголошують акцію «ПЕРЕМОЖНІ ОБРІЇ ОСВІТИ». Відкрити
Вебінар (Україна-Польща) «ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ВІЙНИ»відбудеться 13 квітня 2022 року, 14:00-15:00. Проблема для обговорення: як зберегти й підтримати психічне здоров’я в умовах війни? Приєднатися
З 14.03.2022 р. відновлюється освітній процес на курсах підвищення кваліфікації керівних, педагогічних і науково-педагогічних працівників освіти у Центральному інституті післядипломної освіти відповідно до плану-графіка. Звертаємо вашу увагу, що курси підвищення кваліфікації, які були заплановані з 28.02.2022р., розпочинаються з 14.03.2022р. В умовах воєнного часу підвищення кваліфікації здійснюється за дистанційною формою навчання на платформі LMS Аdle.