Український відкритий університет післядипломної освіти

Learning Management System adult learning

Відтворити відео

Соціально-педагогічний супровід осіб з особливими потребами в умовах інклюзивної освіти

Автор: Рябова З.В.

Назва: Соціально-педагогічний супровід осіб з особливими потребами в умовах інклюзивної освіти

Анотація: Спецкурс спрямовано на формування здатності інтегрувати знання загального менеджменту, соціології, знань спеціальної освіти, освітньої політики й економіки освіти в цілісну стратегію професійної діяльності на засадах еколюдиноцентризму цінності під час створення умов щодо забезпечення прав та інтересів людей з інвалідністю до рівного доступу до якісної освіти. Питання, що розглядаються: нормативні документи, якими керується заклад освіти під час організації інклюзивного навчання (далі ІН); як організовувати корекційно-розвиткові заняття; особливості дистанційного навчання під час ІН; критерії оцінювання дітей під час ІН; доступність ІН; асистент вчителя, методоб’єднання та документація; планування освітнього процесу для дітей з ОПП, критерії оцінювання дітей з ОПП та напрями та принципи роботи асоціації дітей  з ОПП. Є варіативна складова, яка формується за індивідуальними запитами слухача.

Спецкурс розрахований на 30 годин

Реєстрація на курс