Український відкритий університет післядипломної освіти

Learning Management System adult learning

Відтворити відео

Стратегічні напрями державного управління освітою в Україні

Автор: Коврига О.С.

Назва: Стратегічні напрями державного управління освітою в Україні: навчально-методичне видання

Анотація: Завданнями даного спецкурсу є поповнення та поглиблення знань слухачів з теоретичних і політико-правових основ управління, формування наукового розуміння управління як системного суспільного явища, а також визначення основних організаційно-правових засад системи державного управління освітою в Україні. Такий розгляд дозволить не тільки ознайомитися із механізмом побудови системи управління освітою в Україні, але на конкретних прикладах діяльності органів державної влади розглянути його функціонування; проаналізувати проблемні питання в сфері дошкільної, загальної середньої, позашкільної та вищої освіти в Україні.
Важливу роль у цьому процесі відводять особистості керівника загальноосвітнього навчального закладу, від якого насамперед залежить розвиток закладів усіх рівнів системи освіти. Тому метою даного спецкурсу є забезпечення слухачів новітніми знаннями та практичними уміннями з державного управління освітою.

Спецкурс розраховано на 30 годин.

Реєстрація на курс