Український відкритий університет післядипломної освіти

Learning Management System adult learning

Технологія роботи з обдарованими дітьми

Автор: Пінчук Н. І.

Назва: Технологія роботи з обдарованими дітьми: спецкурс: 2-е вид. доп. і розш. / Н. І. Пінчук: спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядипломної освіти. – К., 2019. – 49 с.

Анотація: Як виявити і розвинути обдарування учнів? Актуальне питання, яке набуває особливої ваги в умовах реалізації Концепції Нової української школи.
Обдарованість як феномен досі залишається загадкою для більшої частини суспільства. Водночас, з практичної точки зору найбільш важливими проблемами виступають не стільки наукові основи обдарованості, скільки її реальні життєві прояви, способи виявлення, розвитку, підтримки у особистісній реалізації обдарованої дитини.
Для всіх дітей головна мета навчання та виховання полягає у забезпеченні умов для розкриття та розвитку усіх здібностей та обдарувань з метою їх подальшої реалізації у професійній діяльності. Водночас, саме на обдарованих особистостей суспільство у першу чергу покладає надії на розв’язання актуальних викликів сучасного життя. Отже, підтримка та розвиток індивідуальності дитини, збереження та зростання її здібностей – надзвичайно важливе завдання сучасної освіти.

Спецкурс розрахований на 30 год.

Реєстрація на курс