Український відкритий університет післядипломної освіти

Learning Management System adult learning

Технологія роботи з обдарованими дітьми

Автор: Пінчук Н. І.

Назва: Технологія роботи з обдарованими дітьми: спецкурс: 2-е вид. доп. і розш. / Н. І. Пінчук: спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядипломної освіти. – К., 2019. – 49 с.

Анотація: Як виявити і розвинути обдарування учнів? Актуальне питання, яке набуває особливої ваги в умовах реалізації Концепції Нової української школи.
Обдарованість як феномен досі залишається загадкою для більшої частини суспільства. Водночас, з практичної точки зору найбільш важливими проблемами виступають не стільки наукові основи обдарованості, скільки її реальні життєві прояви, способи виявлення, розвитку, підтримки у особистісній реалізації обдарованої дитини.
Для всіх дітей головна мета навчання та виховання полягає у забезпеченні умов для розкриття та розвитку усіх здібностей та обдарувань з метою їх подальшої реалізації у професійній діяльності. Водночас, саме на обдарованих особистостей суспільство у першу чергу покладає надії на розв’язання актуальних викликів сучасного життя. Отже, підтримка та розвиток індивідуальності дитини, збереження та зростання її здібностей – надзвичайно важливе завдання сучасної освіти.

Спецкурс розрахований на 30 год.

Реєстрація на курс
Новини
Український відкритий університет післядипломної освіти, Центральний інститут післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України оголошують акцію «ПЕРЕМОЖНІ ОБРІЇ ОСВІТИ». Відкрити
Вебінар (Україна-Польща) «ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ВІЙНИ»відбудеться 13 квітня 2022 року, 14:00-15:00. Проблема для обговорення: як зберегти й підтримати психічне здоров’я в умовах війни? Приєднатися
З 14.03.2022 р. відновлюється освітній процес на курсах підвищення кваліфікації керівних, педагогічних і науково-педагогічних працівників освіти у Центральному інституті післядипломної освіти відповідно до плану-графіка. Звертаємо вашу увагу, що курси підвищення кваліфікації, які були заплановані з 28.02.2022р., розпочинаються з 14.03.2022р. В умовах воєнного часу підвищення кваліфікації здійснюється за дистанційною формою навчання на платформі LMS Аdle.