Український відкритий університет післядипломної освіти

Learning Management System adult learning

Відтворити відео

Розвиток соціальної компетентності учасників освітнього процесу як складова діяльності тренера НУШ

Автори: О. А. Прокопенко, Н. І. Пінчук.

Назва: Розвиток соціальної компетентності учасників освітнього процесу як складова діяльності тренера НУШ

Анотація: спецкурс спрямований на висвітлення особливостей діяльності тренера НУШ з розвитку соціальної компетентності як однієї з ключових компетентностей учасників освітнього процесу, що забезпечує їх конструктивну взаємодію, здатність будувати свою поведінку для досягнення балансу між власними потребами, очікуванням, смислом життя і вимогами соціуму, можливість реалізувати свій духовний і творчий потенціал у складних умовах сьогодення.

Особливу увагу приділено коучингу як базовій технології в діяльності тренера НУШ загалом і щодо розвитку соціальної компетентності зокрема.

Призначено тренерам НУШ, керівним та науково-педагогічним / педагогічним працівникам закладів освіти різного рівня, викладачам інститутів післядипломної педагогічної освіти, практичним психологам системи освіти, а також усім, хто цікавиться проблемою розвитку соціальної компетентності особистості.

Спецкурс розрахований на 30 год.