Український відкритий університет післядипломної освіти

Learning Management System adult learning

Відтворити відео

Саморегуляція як чинник попередження професійних криз особистості

Автор: Москальова А. С.

Назва: Саморегуляція як чинник попередження професійних криз особистості

Анотація: Проблема саморегуляції особистості пов’язана з психологічною здатністю особистості бути продуктивною ,діяльнісною і активною в умовах соціально-економічних трансформацій у суспільстві. Вважається, що основними характеристиками суб’єктної активності є творчий характер, здатність змінювати навколишній світ, що особливо важливо в контексті вивчення особистісної саморегуляції, як чинника попередження професійних криз.
Варто відмітити, що зацікавленість вивчення проблеми психічної саморегуляції за останні роки значно зросла, про що свідчить той факт, щодо феномена саморегуляції звертаються у своїх дослідженнях представники самих різних психологічних дисциплін.
Вважається, що заключною ланкою цілісного процесу самосвідомості є саморегуляція особистістю складних психічних актів, власної поведінки на основі самопізнання і емоційно-ціннісного ставлення до себе, причому ця включеність актуалізована на всіх етапах здійснення поведінкового акту, починаючи від мотивуючих компонентів і закінчуючи власною оцінкою досягнутого ефекту поведінки.

Москальова А. С. Саморегуляція як чинник попередження професійних криз особистості: навч. програма спецкурсу для слухачів курсів підвищення кваліфікації (керів. загальноосвітніх навч. закл. різних типів навч.) і студ. освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» з напрямків підготовки «Управління навчальним закладом» та «Педагогіка вищої школи» /А. С. Москальова : НАПН України, ДЗВО «Ун-т менеджменту освіти». – К., 2019. – с.41.

Курс розрахований на 30 годин.

Реєстрація на курс