Український відкритий університет післядипломної освіти

Learning Management System adult learning

Відтворити відео

Москальова Алла Степанівна

Кандидат психологічних наук, професор.

Наукові та професійні інтереси:

фахівець у сфері педагогічної і вікової психології, практичної психології, психолого-управлінського консультування. Здійснює багаторічну (понад 19 років)  менеджерську, викладацьку, наукову та тренерську діяльність щодо психологічного забезпечення управління сучасними організаціями, провідне місце серед яких займають проблеми психологічної підготовки персоналу організацій, у тому числі, в системі державної служби, до діяльності в умовах змін.

Активний учасник і тренер з програм рівних можливостей та прав жінок в Україні ЄС-ПРООН (2010-2011 рр.). Брала активну участь у спільних дослідницьких і освітніх проектах Україна-Польща (2013 р.), Україна-Австрія (2016- 2018 рр.) та ін.

Бере участь у підготовці науково-педагогічних кадрів, під її науковим керівництвом успішно захищені 2 кандидатські дисертації зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. Учасник експериментальної роботи з проблеми психологічного забезпечення діяльності освітніх організацій, що сприяє подоланню професійних криз особистості та забезпечу їх особистісне благополуччя, в тому числі, і в післядипломній освіті.

Перелік модулів (освітньо-професійних програм), які викладає на віртуальній кафедрі: