Український відкритий університет післядипломної освіти

Learning Management System adult learning

Відтворити відео

Психологічні умови попередження та подолання соціальної напруженості в освітніх організаціях

Автор: Карамушка Л.М., член-кор. НАПН України, доктор психологічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України, президент Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці

Назва: Психологічні умови попередження та подолання соціальної напруженості в освітніх організаціях : спецкурс для слухачів очно-дистанц. форми навчання в системі післядиплом. освіти НАПН України, Ун-т менеджм. освіти. – К., 2020. – 36 с.

Анотація: Навчально-методична розробка висвітлює зміст, основні види та чинники виникнення соціальної напруженості в освітніх організаціях, а також організаційно-психологічні умови її попередження та подолання.

Розробка містить навчально-тематичний план, програмний зміст, інформаційні-методичні матеріали для спецкурсу, а також завдання для самостійної роботи, питання для самоконтролю й список використаної та рекомендованої літератури.

Призначено керівникам та педагогічним працівникам освітніх організацій, викладачам інститутів післядипломної освіти, практичним психологам, а також усім, хто цікавиться проблемою попередження та подолання соціальної напруженості в освітніх організаціях. .

Спецкурс розрахований на 30 год.

Реєстрація на курс