Український відкритий університет післядипломної освіти

Learning Management System adult learning

Психологічні умови попередження та подолання соціальної напруженості в освітніх організаціях

Автор: Карамушка Л.М., член-кор. НАПН України, доктор психологічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України, президент Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці

Назва: Психологічні умови попередження та подолання соціальної напруженості в освітніх організаціях : спецкурс для слухачів очно-дистанц. форми навчання в системі післядиплом. освіти НАПН України, Ун-т менеджм. освіти. – К., 2020. – 36 с.

Анотація: Навчально-методична розробка висвітлює зміст, основні види та чинники виникнення соціальної напруженості в освітніх організаціях, а також організаційно-психологічні умови її попередження та подолання.

Розробка містить навчально-тематичний план, програмний зміст, інформаційні-методичні матеріали для спецкурсу, а також завдання для самостійної роботи, питання для самоконтролю й список використаної та рекомендованої літератури.

Призначено керівникам та педагогічним працівникам освітніх організацій, викладачам інститутів післядипломної освіти, практичним психологам, а також усім, хто цікавиться проблемою попередження та подолання соціальної напруженості в освітніх організаціях. .

Спецкурс розрахований на 30 год.

Реєстрація на курс
Новини
Український відкритий університет післядипломної освіти, Центральний інститут післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України оголошують акцію «ПЕРЕМОЖНІ ОБРІЇ ОСВІТИ». Відкрити
Вебінар (Україна-Польща) «ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ВІЙНИ»відбудеться 13 квітня 2022 року, 14:00-15:00. Проблема для обговорення: як зберегти й підтримати психічне здоров’я в умовах війни? Приєднатися
З 14.03.2022 р. відновлюється освітній процес на курсах підвищення кваліфікації керівних, педагогічних і науково-педагогічних працівників освіти у Центральному інституті післядипломної освіти відповідно до плану-графіка. Звертаємо вашу увагу, що курси підвищення кваліфікації, які були заплановані з 28.02.2022р., розпочинаються з 14.03.2022р. В умовах воєнного часу підвищення кваліфікації здійснюється за дистанційною формою навчання на платформі LMS Аdle.