Український відкритий університет післядипломної освіти

Learning Management System adult learning

Практико-орієнтовані «СЕКРЕТИ» проведення уроку: цікаві МЕТОДИ, ПРИЙОМИ та ТЕХНОЛОГІЇ навчання

 

Автор: Салагуб Л. І.

Назва: Практико-орієнтовані «СЕКРЕТИ» проведення уроку: цікаві МЕТОДИ, ПРИЙОМИ та ТЕХНОЛОГІЇ навчання

Анотація:

Онлайн-інтенсив зорієнтований на вчителів суспільствознавчого напряму, які бажають підвищити свій рівень фаховості в контексті широкого спектру візуалізованих і діяльнісних технологій та напрямів навчання у ЗЗСО / ЗВО, зважаючи на демократизацію освітнього процесу, реалії в межах навчання в онлайн-форматі та «кліпове мислення» здобувачів освіти.

Під час проходження онлайн-інтенсиву всі долучені набудуть знань, оволодіють уміннями та навичками в контексті таких змістових напрямів:

 • особливості візуалізації навчального контенту в сучасних освітніх реаліях (технологічно-конструктивні варіації роботи з мемами, карикатурами, плакатами, мотиваторами, демотиваторами, анекдотами, аналіз аудіовізуальних джерел під час вивчення широкого спектру предметів (ЗЗСО), дисциплін (ЗВО));
 • реальні приклади завдань, що сприятимуть розвитку різних типів мислення;
 • формувальне оцінювання vs традиційне оцінювання;
 • особливості об’єднання учнів у групи (зокрема, в онлайн-режимі), розподілу обов’язків у межах їх роботи, зважаючи на принципи тайм-менеджменту (дієва організація індивідуальної, парної та групової роботи в контексті формування проєктів);
 • принципи багаторакурсності / багатоперспективності в сучасному закладі освіти (розгляд будь-якої ситуації, події або явища, зважаючи на широкий спектр думок);
 • особливості організації освітнього процесу в НУШ: ключові виклики та пропозиції щодо їхнього подолання;
 • особливості вироблення правил роботи на уроці (зважаючи на ключові аспекти толерантного спілкування);
 • розвиток нових напрямів у контексті освітніх наративів (зокрема й історичних: «Історія повсякдення», «Публічна історія», «Історія дитинства», «Історія дипломатії», «Історія традицій» тощо);
 • стереотипізація мислення та вивчення суспільствознавчих предметів / дисциплін: особливості зміни цінностей, людських ставлень до краси / потворності / людини загалом;
 • ефективний пошук літератури, робота з онлайн-архівами, сайтами, предметними/ дисциплінарними «смаколиками» тощо;
 • осучаснення освітніх методів, прийомів та технологій – важливий напрям реалізації діяльнісного (активного) навчання;
 • мотиваційні аспекти в контексті навчання / роботи;
 • реалізація ефективного фідбеку;
 • дібрання візуального контенту під час викладання різних предметів / дисциплін: корисні сайти, блоги, групи, онлайн-бібліотеки, методичні ресурси тощо;
 • інтеграція (міжпредметна / внутрішньопредметна);
 • правові, історичні та «медійні» аспекти вивчення предметів / дисциплін;
 • «лайфхаки» щодо викладання у царині громадянської освіти, зважаючи на педагогіку партнерства та культуру добросусідства;
 • турнірні / дебатні технології навчання: особливості підготовки та реалізації: правила «побудови» доповіді, опанування, рецензування (структурно-змістові особливості); визначення та розгляд бінарних (контраверсійних) питань (елементи «компаративістики», які сприятимуть розвитку аксіологічної компетентності) тощо.

Після завершення підвищення кваліфікації слухачі / слухачки отримають онлайн-кейси з чіткими інструкціями щодо реалізації на практиці широкого спектру визначених методів, прийомів та технологій навчання, які супроводжуватимуться реальними прикладами, що стануть у нагоді для використання за аналогією під час подальшої роботи освітян. Матеріали надаватимуться у графічному, презентаційному та текстовому форматах. Чільне місце – аудіовізуальному контентові. Усі матимуть доступ до кейсу з дібраними ресурсами, які допоможуть більш мобільно підготуватися до уроків (знайти цікаву, науково обґрунтовану інформацію) та зробити їх незабутніми!

Кількість годин – 30 (1 кредит ЄКТС).

Реєстрація на курс

Новини
Освітяни, слава Україні! Від нас залежить майбутнє країни!
Ми ті, на кого покладено відповідальність за розвиток української громади, інноваційне оновлення держави тепер і в післявоєнний час. Адже Перемога скоро!
Тому, організовуючись в дистанційній діяльності, не забуваємо про безперервне підвищення особистих професійних компетентностей.
Шановні педагоги, якщо Вас цікавлять питання, що торкаються:
• Формування цифрового навчального середовища нового покоління як екосистеми
• основ педагогічної майстерності
• технології роботи з обдарованими дітьми
• справжньої цінності штучного інтелекту для освіти
• основ економіки закладу освіти
• безпеки інформації в Інтернеті
• соціально-педагогічного супроводу осіб з особливими потребами в умовах інклюзивної освіти
• психологічної безпеки освітнього середовища
• педагогіки дитинства
• оновлення знань щодо технологій дистанційного, змішаного та паралельного навчання
• ключових вмінь 21-го століття та їх реалізація в Новій українській школі
• шляхів, які обрали освітянські політики інших країн у розв’язанні проблем, які породив COVID-19
• використання сервісів Gооgle for Education для організації дистанційного та змішаного навчання
• соціальних ризиків у трудовій сфері
• проблем використання цифрових технологій у викладанні мистецтва
• та ін.
З цих та інших питань, приєднуйтесь до нас. Більш детально вони окреслені на сторінках УВУПО.
Навчання здійснюється тільки дистанційно та в зручний для кожного час.
Зареєструватись запрошуємо за посиланнями.
Запис до груп, які розпочнуть роботу найближчим часом, вже здійснюється. Ми також працюємо з групами, які формуються в одному педагогічному колективі (вибір часу навчання керується умовами групи).
Детальну інформацію можна отримати:
+38 095 536 06 81 (Viber, Telegram)
Видається сертифікат за ліцензією ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (наказ МОН України від 15.11.2016 р. №1492 «Про переоформлення ліцензій»)
Згинуть наші вороги!
Слава Збройним силам України!