Український відкритий університет післядипломної освіти

Learning Management System adult learning

Салагуб Людмила Іванівна

 

провідна фахівчиня Навчально-наукового центру сучасних технологій формування професійної компетентності ГІІМ ДВНЗ «ДДПУ»; завершила навчання в аспірантурі Донецького національного університету імені Василя Стуса з метою здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 032 «історія та археологія»; має присвоєні кваліфікації: «Міжнародний керівник категорії Б у галузі освіти та науки (згідно з класифікацією «ЮНЕСКО»)» та «Міжнародний учитель / викладач».

 

Коло наукових інтересів: візуалізація навчального контенту; особливості практичного використання широкого спектру методів, прийомів та технологій навчання; формувальне оцінювання; педагогіка партнерства; культура добросусідства; історія повсякдення; особливості організації освітнього процесу в НУШ; реалізація мотиваційної складової уроку; «Публічна історія» («Public History») – вивчення історичних перипетій через призму анекдотів, плакатів, карикатур, коміксів, пісень, художніх фільмів тощо; діяльнісний фідбек; упровадження елементів медіаграмотності під час вивчення широко спектру предметів / дисциплін; розвиток різних типів мислення; формування «soft skills»; ідентифікація стереотипів та їх спростування; особливості впровадження дебатних та проєктних технологій навчання; інтеграція (внутрішньопредметна / міжпредметна); індивідуальна, парна та колективна діяльність учнів на уроці; орієнтування в інформаційному просторі: пошук контенту (сайти, блоги, групи, онлайн-бібліотеки тощо), доцільного для використання під час проведення уроків; принцип багаторакурсності / багатоперспективності; науково-дослідницька діяльність учителів (викладачів) та їхніх учнів (студентів) у сучасних реаліях; цінності та світогляд: аспект минулого і сьогодення; громадянська освіта; розбудова миру в суспільстві: правові, історичні та «медійні» аспекти; використання елементів реклами під час вивчення дисциплін суспільствознавчого напряму; участь учнів / студентів (учителів / викладачів) у конкурсах: «лайфхаки» щодо підготовки тощо.

Перелік модулів (освітньо-професійних програм), які викладає на віртуальній кафедрі: