Український відкритий університет післядипломної освіти

Learning Management System adult learning

Салагуб Людмила Іванівна

 

провідна фахівчиня Навчально-наукового центру сучасних технологій формування професійної компетентності ГІІМ ДВНЗ «ДДПУ»; завершила навчання в аспірантурі Донецького національного університету імені Василя Стуса з метою здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 032 «історія та археологія»; має присвоєні кваліфікації: «Міжнародний керівник категорії Б у галузі освіти та науки (згідно з класифікацією «ЮНЕСКО»)» та «Міжнародний учитель / викладач».

 

Коло наукових інтересів: візуалізація навчального контенту; особливості практичного використання широкого спектру методів, прийомів та технологій навчання; формувальне оцінювання; педагогіка партнерства; культура добросусідства; історія повсякдення; особливості організації освітнього процесу в НУШ; реалізація мотиваційної складової уроку; «Публічна історія» («Public History») – вивчення історичних перипетій через призму анекдотів, плакатів, карикатур, коміксів, пісень, художніх фільмів тощо; діяльнісний фідбек; упровадження елементів медіаграмотності під час вивчення широко спектру предметів / дисциплін; розвиток різних типів мислення; формування «soft skills»; ідентифікація стереотипів та їх спростування; особливості впровадження дебатних та проєктних технологій навчання; інтеграція (внутрішньопредметна / міжпредметна); індивідуальна, парна та колективна діяльність учнів на уроці; орієнтування в інформаційному просторі: пошук контенту (сайти, блоги, групи, онлайн-бібліотеки тощо), доцільного для використання під час проведення уроків; принцип багаторакурсності / багатоперспективності; науково-дослідницька діяльність учителів (викладачів) та їхніх учнів (студентів) у сучасних реаліях; цінності та світогляд: аспект минулого і сьогодення; громадянська освіта; розбудова миру в суспільстві: правові, історичні та «медійні» аспекти; використання елементів реклами під час вивчення дисциплін суспільствознавчого напряму; участь учнів / студентів (учителів / викладачів) у конкурсах: «лайфхаки» щодо підготовки тощо.

Перелік модулів (освітньо-професійних програм), які викладає на віртуальній кафедрі:

Новини
Освітяни, слава Україні! Від нас залежить майбутнє країни!
Ми ті, на кого покладено відповідальність за розвиток української громади, інноваційне оновлення держави тепер і в післявоєнний час. Адже Перемога скоро!
Тому, організовуючись в дистанційній діяльності, не забуваємо про безперервне підвищення особистих професійних компетентностей.
Шановні педагоги, якщо Вас цікавлять питання, що торкаються:
• Формування цифрового навчального середовища нового покоління як екосистеми
• основ педагогічної майстерності
• технології роботи з обдарованими дітьми
• справжньої цінності штучного інтелекту для освіти
• основ економіки закладу освіти
• безпеки інформації в Інтернеті
• соціально-педагогічного супроводу осіб з особливими потребами в умовах інклюзивної освіти
• психологічної безпеки освітнього середовища
• педагогіки дитинства
• оновлення знань щодо технологій дистанційного, змішаного та паралельного навчання
• ключових вмінь 21-го століття та їх реалізація в Новій українській школі
• шляхів, які обрали освітянські політики інших країн у розв’язанні проблем, які породив COVID-19
• використання сервісів Gооgle for Education для організації дистанційного та змішаного навчання
• соціальних ризиків у трудовій сфері
• проблем використання цифрових технологій у викладанні мистецтва
• та ін.
З цих та інших питань, приєднуйтесь до нас. Більш детально вони окреслені на сторінках УВУПО.
Навчання здійснюється тільки дистанційно та в зручний для кожного час.
Зареєструватись запрошуємо за посиланнями.
Запис до груп, які розпочнуть роботу найближчим часом, вже здійснюється. Ми також працюємо з групами, які формуються в одному педагогічному колективі (вибір часу навчання керується умовами групи).
Детальну інформацію можна отримати:
+38 095 536 06 81 (Viber, Telegram)
Видається сертифікат за ліцензією ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (наказ МОН України від 15.11.2016 р. №1492 «Про переоформлення ліцензій»)
Згинуть наші вороги!
Слава Збройним силам України!