Український відкритий університет післядипломної освіти

Learning Management System adult learning

Відтворити відео

Касьян Сергій Петрович

доцент кафедри, кандидат педагогічних наук,
завідувач кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій


 1. 1. Управління документообігом у закладах післядипломної педагогічної освіти на основі хмарних технологій (автореферет дисертації)

 2. 2. Цифрова компетентність сучасного вчителя нової української школи (тези доповіді)

 3. 3. Перспективи розвитку інфокомунікаційних мереж (стаття)

 4. 4. Використання технології змішаного навчання в єдиному інформаційному середовищі на основі Office 365 у процесі підвищення кваліфікації здобувачів освіти закладу післядипломної освіти (розділ книги)

 5. 5. Інтерактивні форми, методи та технології навчання слухачів кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій на дистанційному етапі проведення курсів підвищення кваліфікації (стаття)

 6. 6. Технологія роботи в єдиному інформаційному середовищі на основі Office 365 в управлінській діяльності завідувача кафедри (стаття)

 7. 7. Цифровий простір закладу освіти: сучасний тренд розвитку освіти (тези)

 8. 8. Технології та інструменти розвитку електронної кафедри закладу вищої освіти (стаття)

 9. 9. Розвиток цифрової компетентності педагогічних, науково-педагогічних працівників та керівників закладів освіти галузі знань 01 «Освіта» в системі відкритої післядипломної освіти: збірник освітньо-професійних програм (збірник освітньо-професійних програм)

 10. 10. Освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації “Упровадження STEAM освіти в освітній процес” (ОПП)

 11. 11. Організація курсів підвищення кваліфікації з використанням моделей змішаного навчання (розділ книги)

 12. 12. Інформаційно-комунікаційна компетентність керівника в умовах організації дистанційного навчання в закладах загальної середньої освіти (стаття)

 13. 13. Науково-методичні основи впровадження технологій змішаного навчання в системі відкритої післядипломної освіти (методичний посібник)

 14. 14. Відкрита освіта: інноваційні технології та менеджмент (колективна монографія)

 15. 15. Аналіз освітнього процесу у закладах післядипломної педагогічної освіти з використанням електронних технологій навчання (стаття)

 16. 16. Перспективи модернізації системи післядипломної педагогічної освіти в умовах формування глобального інформаційного суспільства (стаття)

 17. 17. Теоретичні аспекти управління вищим навчальним закладом системи післядипломної педагогічної освіти (стаття)  

 18. 18. Методика оцінки ефективності роботи керівника закладів післядипломної педагогічної освіти з використанням системи електронного документообігу (стаття)

 19. 19. Концептуальні основи впровадження електронного документообігу навчальному закладі системи післядипломної педагогічної освіти (стаття)

 20. 20. Результати експериментальної перевірки готовності посадових осіб до запровадження електронного документообігу у закладі післядипломної педагогічної освіти (стаття)

 21. 21. Conceptual foundations of implementation of electronic document flow in educational institution of postgraduate pedagogical education system (стаття)