Український відкритий університет післядипломної освіти

Learning Management System adult learning

Петренко Лариса Михайлівна

доктор педагогічних наук, професор


Монографії:

Управління якістю освіти: досвід та інновації: колективна монографія. Книга 2  

Дистанційне навчання в системі професійно-технічної освіти : монографія

Посібники:

Технології дистанційного професійного навчання

Організаційно-педагогічне забезпечення дистанційного навчання в професійно-технічних навчальних закладах

Методичні рекомендації:

Професійний розвиток педагогічних і науково-педагогічних працівників в умовах відкритої освіти: освітні практики: методичні рекомендації

Scopus

Мотиваційна готовність до фахового самовдосконалення майбутніх техніків-програмістів та перспективи її формування в хмаро орієнтованому середовищі коледжу

Аналіз сучасного стану дистанційного навчання у закладах професійної (професійно-технічних) освіти  

Потенціал веб-служби Google Classroom для викладачів вищих навчальних закладів під час пандемії  

Web of Science

Використання педагогічних крауд-технологій у професійній підготовці студентів ІТ-спеціальностей

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України

Методи активного навчання: нові можливості дистанційної професійної освіти 

Теоретико-методологічні підходи до забезпечення дистанційного навчання в закладах професійної (професійно-технічної) освіти

Організаційні методи дистанційного навчання в закладах професійної (професійно-технічної) освіти

Стратегічні орієнтири професійного розвитку науково-педагогічних працівників в умовах відкритої освіти

Правові основи професійного розвитку педагогічних працівників навчально-методичних центрів цивільного захисту та безпеки життєдіяльності

Інші праці

Моделі неперервного професійного розвитку педагогічних та науково-педагогічних працівників у контексті відкритої освіти 

Управління сучасною професійною освітою в регіоні в контексті концептуальних ідей В. С. Пікельної 

Професійний розвиток педагогічних і науково-педагогічних працівників: теоретичні засади 

Диверсифікація провайдерів освітніх послуг у неформальній освіті: досвід Німеччини 

Функціональна грамотність у контексті трансформації професійного розвитку фахівців 

Трансформація професійного розвитку науково-педагогічних працівників: цивілізаційний поступ 

Професійний розвиток науково-педагогічного працівника: сучасні виклики 

Новини
Освітяни, слава Україні! Від нас залежить майбутнє країни!
Ми ті, на кого покладено відповідальність за розвиток української громади, інноваційне оновлення держави тепер і в післявоєнний час. Адже Перемога скоро!
Тому, організовуючись в дистанційній діяльності, не забуваємо про безперервне підвищення особистих професійних компетентностей.
Шановні педагоги, якщо Вас цікавлять питання, що торкаються:
• Формування цифрового навчального середовища нового покоління як екосистеми
• основ педагогічної майстерності
• технології роботи з обдарованими дітьми
• справжньої цінності штучного інтелекту для освіти
• основ економіки закладу освіти
• безпеки інформації в Інтернеті
• соціально-педагогічного супроводу осіб з особливими потребами в умовах інклюзивної освіти
• психологічної безпеки освітнього середовища
• педагогіки дитинства
• оновлення знань щодо технологій дистанційного, змішаного та паралельного навчання
• ключових вмінь 21-го століття та їх реалізація в Новій українській школі
• шляхів, які обрали освітянські політики інших країн у розв’язанні проблем, які породив COVID-19
• використання сервісів Gооgle for Education для організації дистанційного та змішаного навчання
• соціальних ризиків у трудовій сфері
• проблем використання цифрових технологій у викладанні мистецтва
• та ін.
З цих та інших питань, приєднуйтесь до нас. Більш детально вони окреслені на сторінках УВУПО.
Навчання здійснюється тільки дистанційно та в зручний для кожного час.
Зареєструватись запрошуємо за посиланнями.
Запис до груп, які розпочнуть роботу найближчим часом, вже здійснюється. Ми також працюємо з групами, які формуються в одному педагогічному колективі (вибір часу навчання керується умовами групи).
Детальну інформацію можна отримати:
+38 095 536 06 81 (Viber, Telegram)
Видається сертифікат за ліцензією ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (наказ МОН України від 15.11.2016 р. №1492 «Про переоформлення ліцензій»)
Згинуть наші вороги!
Слава Збройним силам України!