Український відкритий університет післядипломної освіти

Learning Management System adult learning

Відтворити відео

Петренко Лариса Михайлівна

доктор педагогічних наук, професор


Монографії:

Управління якістю освіти: досвід та інновації: колективна монографія. Книга 2  

Дистанційне навчання в системі професійно-технічної освіти : монографія

Посібники:

Технології дистанційного професійного навчання

Організаційно-педагогічне забезпечення дистанційного навчання в професійно-технічних навчальних закладах

Методичні рекомендації:

Професійний розвиток педагогічних і науково-педагогічних працівників в умовах відкритої освіти: освітні практики: методичні рекомендації

Scopus

Мотиваційна готовність до фахового самовдосконалення майбутніх техніків-програмістів та перспективи її формування в хмаро орієнтованому середовищі коледжу

Аналіз сучасного стану дистанційного навчання у закладах професійної (професійно-технічних) освіти  

Потенціал веб-служби Google Classroom для викладачів вищих навчальних закладів під час пандемії  

Web of Science

Використання педагогічних крауд-технологій у професійній підготовці студентів ІТ-спеціальностей

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України

Методи активного навчання: нові можливості дистанційної професійної освіти 

Теоретико-методологічні підходи до забезпечення дистанційного навчання в закладах професійної (професійно-технічної) освіти

Організаційні методи дистанційного навчання в закладах професійної (професійно-технічної) освіти

Стратегічні орієнтири професійного розвитку науково-педагогічних працівників в умовах відкритої освіти

Правові основи професійного розвитку педагогічних працівників навчально-методичних центрів цивільного захисту та безпеки життєдіяльності

Інші праці

Моделі неперервного професійного розвитку педагогічних та науково-педагогічних працівників у контексті відкритої освіти 

Управління сучасною професійною освітою в регіоні в контексті концептуальних ідей В. С. Пікельної 

Професійний розвиток педагогічних і науково-педагогічних працівників: теоретичні засади 

Диверсифікація провайдерів освітніх послуг у неформальній освіті: досвід Німеччини 

Функціональна грамотність у контексті трансформації професійного розвитку фахівців 

Трансформація професійного розвитку науково-педагогічних працівників: цивілізаційний поступ 

Професійний розвиток науково-педагогічного працівника: сучасні виклики