Український відкритий університет післядипломної освіти

Learning Management System adult learning

Супрун Вячеслав Васильович

професор кафедри
кандидат економічних наук, доцент, магістр державного управління, Заслужений працівник освіти України, Лауреат Державної премії України в галузі освіти, відмінник освіти України


1. Державно-громадське управління в професійній (професійно-технічній) освіті як пріоритет державної освітньої політики / В. В. Супрун, М. П. Лопата // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. пр.; НАПН України ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти» ; голов. ред. В. В. Олійник ; редкол. : М. Бєлопольський [та ін].‒ Київ : Юстон, 2019. ‒ Вип. 7(36). ‒156 с. ‒ С. 101–130. ‒ (Серія «Управління та адміністрування»).

2. Механізми формування ефективної системи управління в освіті України на основі європейського досвіду / Вісник післядипломної освіти : зб. наук. пр.; НАПН України ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти»; голов. ред. В. В. Олійник; редкол.: М. Бєлопольський [та ін]. ‒ Київ: Юстон, 2020. ‒ Вип. 12(41) 2020 . ‒220 с. ‒ С. 183–218. ‒ (Серія «Соціальні та поведінкові науки», державне управління 281).

3. Ґендерний підхід та ґендерно-орієнтоване бюджетування освіти як пріоритет державної політики України Вісник післядипломної освіти : зб. наук. пр.; НАПН України ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти»; голов. ред. В. В. Олійник; редкол.: М. Бєлопольський [та ін]. ‒ Київ: Юстон, 2020. ‒ Вип. 13(42) 2020 . ‒ 232 с. ‒ С.200 –230. ‒ (Серія «Соціальні та поведінкові науки», державне управління  281).

4. Формування ефективної системи управління в професійній (професійно-технічній) освіті як пріоритет державної освітньої політики / В. В. Супрун // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. пр.; НАПН України ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти»; голов. ред. В. В. Олійник; редкол.: М. Бєлопольський [та ін]. ‒ Київ: Юстон, 2019. ‒ Вип. 9(38) 2019 . ‒100 с. ‒ С. 63–97. ‒ (Серія «Управління та адміністрування»).

5. Децентралізація та оптимізація управління професійною (професійно-технічною) і фаховою передвищою освітою України / В. В. Супрун, В. В. Максимчук . Вісник післядипломної освіти : зб. наук. пр.; НАПН України ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти» ; голов. ред. В. В. Олійник ; редкол. : О. Л. Ануфрієва [та ін]. ‒ Київ : АТОПОЛ ГРУП, 2017. ‒ Вип. 4/5(33/34). ‒112 с. ‒ С. 60–92. ‒ (Серія «Управління та адміністрування»).

6. Теоретичні та практичні аспекти регулюванняпрофесійної освіти в Україні Вісник післядипломної освіти : зб. наук. пр.; НАПН України ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти» ; голов. ред. В. В. Олійник ; редкол. : О. Л. Ануфрієва [та ін]. ‒ Київ : АТОПОЛ ГРУП, 2016. ‒ Вип. 2(31). ‒124 с. ‒ С. 108–123. ‒ (Серія «Управління та адміністрування»).

7. Модернізація професійної освіти як управлінська умова підготовки компетентних фахівців нової формації . Вісник післядипломної освіти : зб. наук. пр. ; НАПН України ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти» ; голов. ред. В. В. Олійник ; редкол. : О. Л. Ануфрієва [та ін]. ‒ Київ: АТОПОЛ ГРУП, 2017. ‒ Вип. 3(32). ‒152 с. ‒ С. 104–124. ‒ (Серія «Управління та адміністрування»).

8. Інноваційні форми організації методичної роботи в закладі освіти в умовах НУШ Позиціонування закладу освіти засобами новітніх технологій менеджменту: Матеріали Всеукраїнського науково-методологічного семінару 30 жовтня 2020 р. Київ – Бориспіль: ДЗВО «Університет менеджменту освіти». 2020, 219 с. – С.164-168.  

9. Інноваційні освітні технології у професійній підготовці майбутніх менеджерів освіти. Сучасний рух науки: тези доп. XII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції – Т.2. (м. Дніпро, 1-2 квітня 2021 року). Міжнародний електронний науково-практичний журнал «WayScience». С. 369-371.

10. Організаційно-практичні засади впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освіті України. Організаційно-практичні засади розвитку цифрового освітнього простору закладу освіти: зб. матер. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 5 – 6 травня 2020 р. [ред. кол.: Л. Л. Ляхоцька (голов. ред.), С. П. Касьян, С. В. Антощук (технічний редактор), М. І. Попазова (літературний редактор)]. – К. : ДЗВО «Ун-т менеджменту освіти», 2020. – С127- 131.

11. Концептуальні засади системи управління професійною (професійно-технічною) освітою України на сучасному етапі державотворення. Наука і молодь – 2020: пріоритетні напрями глобалізаційних змін: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (м. Київ, 14 травня 2020 р.). – К.: Навчально-науковий інститут менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 2020. – 747 с. – Електрон. опт. диск. – [Електронний ресурс]. – С. 401-406.

12. Управлінська компетентність в умовах модернізаційних змін освітньої галузі України. Розвиток освіти, науки та бізнесу: результати 2020: тези доп. міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 3-4 грудня 2020 р. – Міжнародний електронний науково-практичний журнал «WayScience». С. 369-371.

13. Проблеми інноваційного розвитку закладів фахової передвищої і професійної освіти України. Фахова передвища і професійна освіта: теорія, методика, практика: збірник тез Всеукраїнської наукової конференції, 18 червня 2020 р., м. Київ. – Київ : Науково-методичний центр ВФПО, 2020. – 317 с. – С.39-43.

14. Державна політика підвищення якості професійної підготовки фахівців на основі дуальної форми здобуття освіти. Дуальна форма здобуття освіти як одна з моделей поліпшення якості підготовки фахівців для аграрного сектору економіки України: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції, 17 жовтня 2019 року, Науково-методичний центр ВФПО. – Київ, 2019. – 122 с. – С.81-84.

15. Розвиток ефективної системи управління освітою України в умовах суспільних змін та кризових викликів суспільстваУправління та адміністрування в умовах протидії гібридним загрозам національній безпеці: зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 5 – 7 грудня 2020 р. м. Київ, ДУІТ, 2020. – С.253-254

Новини
Освітяни, слава Україні! Від нас залежить майбутнє країни!
Ми ті, на кого покладено відповідальність за розвиток української громади, інноваційне оновлення держави тепер і в післявоєнний час. Адже Перемога скоро!
Тому, організовуючись в дистанційній діяльності, не забуваємо про безперервне підвищення особистих професійних компетентностей.
Шановні педагоги, якщо Вас цікавлять питання, що торкаються:
• Формування цифрового навчального середовища нового покоління як екосистеми
• основ педагогічної майстерності
• технології роботи з обдарованими дітьми
• справжньої цінності штучного інтелекту для освіти
• основ економіки закладу освіти
• безпеки інформації в Інтернеті
• соціально-педагогічного супроводу осіб з особливими потребами в умовах інклюзивної освіти
• психологічної безпеки освітнього середовища
• педагогіки дитинства
• оновлення знань щодо технологій дистанційного, змішаного та паралельного навчання
• ключових вмінь 21-го століття та їх реалізація в Новій українській школі
• шляхів, які обрали освітянські політики інших країн у розв’язанні проблем, які породив COVID-19
• використання сервісів Gооgle for Education для організації дистанційного та змішаного навчання
• соціальних ризиків у трудовій сфері
• проблем використання цифрових технологій у викладанні мистецтва
• та ін.
З цих та інших питань, приєднуйтесь до нас. Більш детально вони окреслені на сторінках УВУПО.
Навчання здійснюється тільки дистанційно та в зручний для кожного час.
Зареєструватись запрошуємо за посиланнями.
Запис до груп, які розпочнуть роботу найближчим часом, вже здійснюється. Ми також працюємо з групами, які формуються в одному педагогічному колективі (вибір часу навчання керується умовами групи).
Детальну інформацію можна отримати:
+38 095 536 06 81 (Viber, Telegram)
Видається сертифікат за ліцензією ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (наказ МОН України від 15.11.2016 р. №1492 «Про переоформлення ліцензій»)
Згинуть наші вороги!
Слава Збройним силам України!