Український відкритий університет післядипломної освіти

Learning Management System adult learning

Відтворити відео

Пікож Тамара Михайлівна

старший викладач, методист кафедри
магістр з менеджменту організацій, відмінник освіти України


1. Управлінська компетентність в умовах модернізаційних змін освітньої галузі України. Сучасний рух науки: тези доп. XII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції – Т.2. (м. Дніпро, 1-2 квітня 2021 року). Міжнародний електронний науково-практичний журнал «WayScience». С. 369-371.

2. Управлінська компетентність як невід’ємна складова успішності управлінської діяльності керівника закладу освіти. Позиціонування закладу освіти засобами новітніх технологій менеджменту: Матеріали Всеукраїнського науково-методологічного семінару 30 жовтня 2020 р. Київ – Бориспіль: ДЗВО «Університет менеджменту освіти». 2020, 219 с. – С.124-126.

3. Організаційно-практичні засади впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освіті України. Організаційно-практичні засади розвитку цифрового освітнього простору закладу освіти: зб. матер. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 5 – 6 травня 2020 р. [ред. кол.: Л. Л. Ляхоцька (голов. ред.), С. П. Касьян, С. В. Антощук (технічний редактор), М. І. Попазова (літературний редактор)]. – К. : ДЗВО «Ун-т менеджменту освіти», 2020. – С127- 131.

4. Управлінська компетентність в умовах модернізаційних змін освітньої галузі України / В. В. Супрун, Т. М. Пікож // Розвиток освіти, науки та бізнесу: результати 2020: тези доп. міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 3-4 грудня 2020 р. – Міжнародний електронний науково-практичний журнал «WayScience». С. 369-371. Україна, Дніпро, 2020. – Т.2. – С.425-427.

5. Управлінська компетентність керівника закладу освіти в сучасних умовах суспільних змін. Управління та адміністрування в умовах протидії гібридним загрозам національній безпеці: зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 5 ‒ 7 грудня 2020 р. м. Київ, ДУІТ, 2020. – С.248-250