Український відкритий університет післядипломної освіти

Learning Management System adult learning

Відтворити відео

Оліфіра Лариса Миколаївна

Доцент кафедри, кандидат педагогічних наук.

1. EXPERIENCE-TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF INFORMATION READINESS OF PEDAGOGICAL EMPLOYEES FOR THE PERFORMANCE OF THEIR PROFESSIONAL ACTIVITIES / Information Technologies and Learning Tools, 2020, Vol 76, №2. Р.279-289. ISSN: 2076-8184.

2. Students’ humanistic position formation in the educational process. Svitlana O. Shara1,#,*, Larisa I. Vorona2,#, Iryna O. Kalinichenko3,#, Lesia V. Lebedyk1,# and Larisa M. Olifira4,#; Journal of Intellectual Disability – Diagnosis and Treatment, Volume 8, No. 3, 2020, pp. 472-484 ISSN: 2292-2598

3. КОНСОРЦІУМ В ОСВІТІ: ПРОЦЕСИ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ТА МОДЕЛІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КЕРІВНИХ, ПЕДАГОГІЧНИХ І НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ / Електронне наукове фахове видання «Адаптивне управління: теорія і практика. Серія «Педагогіка» Випуск 8 (15), 2020

4. ОСОБЛИВОСТІ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ АДАПТАЦІЇ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ / Електронне наукове фахове видання «Адаптивне управління: теорія і практика. Серія «Педагогіка» Випуск 10(19), 2020.

5. Підвищення кваліфікації керівних, педагогічних і науково-педагогічних працівників за накопичувальною системою: відповідь на виклики сучасності «ScienceRise: Pedagogical Education». 2018. №4(24). С. 43-47.

6. Диверсифікація неперервного підвищення кваліфікації керівних і педагогічних працівників в умовах відкритої післядипломної освіти Відкрита освіта: інноваційні технології та менеджмент: кол. монографія / за наук. ред. М. О. Кириченка, Л. М. Сергеєвої. — Київ : Вид-во Ін-ту обдарованої дитини НАПН України, 2018. — 440 с.; С. 157-170.

7. Керівництво командою та теорії лідерства. Нові вимоги до компетентностей керівників шкіл в Україні: посіб. для слухачів закладів післядипломної педагогічної освіти, керівників закладів загальної середньої освіти, здобувачів вищої освіти за спеціалізаціями «Управління навчальним закладом» та «Управління проєктами» / О. М. Отич, Л. К. Задорожна, З. В. Рябова, Л. М. Оліфіра та ін.; за заг. ред. О. М. Отич, Л. К. О. де Фонтана; НАПН України, УВУПО, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти», КВЗО «Одес. акад. неперв. освіти», КультурКонтакт Австрія. – К., 2018. – 74 с.; С. 26-39. 

8. Про актуальне в методичній діяльності: думки й поради експертів (Аbout important in methodological activities: expert opinions and advice) : мультимедійний наук.-метод. комплекс: авторський колектив / за наук. ред. проф. Т. М. Сорочан; загальна ред., упорядкування В. В. Сидоренко, М. І. Скрипник. Київ : Агроосвіта, 2017. 970 с.; С. 81, 297, 300.

9. Проєктний менеджмент для інноваційного розвитку освітніх організацій України: навч. посіб. для підготовки магістрів за спеціалізаціями «Управління навчальним закладом» та «Управління проєктами», підвищення кваліфікації слухачів, керівників навчальних закладів / З. В. Рябова, А. Б. Єрмоленко, Т. А. Махиня, Л. М. Оліфіра та ін.; за заг. ред. академіка В. В. Олійника, маг. Ф. Фреха; НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти»; КультурКонтакт Австрія. – К., 2016. – 118 с.

10. Практика організації освітнього процесу в закладах післядипломної педагогічної освіти на основі дистанційних технологій навчання Theory and methods of educational management. – 2016. – № 2.

11. Підготовка керівників педагогічних коледжів до інноваційної діяльності в системі післядипломної педагогічної освіти. ScienceRise. Pedagogical Education. – 2015. – № 4(5). – С. 26-30.  

12. Особливості неперервної післядипломної освіти науково-педагогічних кадрів у розвинутих країнах Європи та світу. Актуальні проблеми університетської та професійної післядипломної освіти в кризових умовах: зб. тез Всеукр. інтернент-конф. (27 лютого 2015 р., м. Київ); НАПН України, Ун-т менедж. освіти. – К., 2015.

13. Тренінг як прогресивна технологія розвитку професійної управлінської компетентності керівників освіти. Вісник післядипломної освіти. – 2014. – Вип. 12. – С. 116-127.  

14. Професійна управлінська компетентність керівників вищих педагогічних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації як педагогічна категорія. Нова педагогічна думка. – 2014. – № 3. – С. 47-50.  

 15. Особливості програми розвитку професійної управлінської компетентності керівників вищих педагогічних навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації засобами тренінгів. Педагогічний альманах. – 2013. – Вип. 20. – С. 233-239.

16. Професійна управлінська компетентність керівників ВНЗ І – ІІ рівня акредитації: фактори впливу. Теорія та методика управління освітою, № 9, 2012 р.

17. Методика оцінювання професійної управлінської компетентності керівників педагогічних ВНЗ І – ІІ рівня акредитації. Педагогіка і психологія формування творчої особистості у вищій і загальноосвітніх щколах: зб. наук. праць / [редкол.: Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя, 2012. – Вип. 26(79). – С. 562 – 568.

18. Організаційно-педагогічні умови розвитку професійної управлінської компетентності керівників вищих навчальних закладів. Вісник післядипломної освіти. – 2012. – Вип. 6. – С. 59-69.

19. Професійнa управлінськa компетентність керівників педагогічних ВНЗ І–ІІ рівня акредитації. Вісник післядипломної освіти. – 2012. – Вип. 7. – С. 160-166.  

 20. Проблема формування професійної управлінської компетентності керівників закладів освіти в психолого-педагогічних дослідженнях Теорія та методика управління освітою. – 2010. – Вип. № 3.  Принципи організації навчальних тренінгів через застосування ІКТ в системі післядипломної педагогічної освіти. Інформаційні технології і засоби навчання. – 2009. – № 6 (14).