Український відкритий університет післядипломної освіти

Learning Management System adult learning

Відтворити відео

Швень Ярослава Леонідівна

доцент кафедри філософії і освіти дорослих
кандидат психологічних наук, доцент

  1. 1. Розвиток здатності до професійного самопізнання педагогічних, науково-педагогічних працівників у системі формальної та інформальної освіти: електронний збірник авторських науково-методичних розробок
  2. 2. Теоретико-прикладні засади рефлексивного оцінювання в умовах психологічно безпечного освітнього середовища формальної і неформальної освіти In: Регіональна науково-практична інтернет-конференція «Андрагогічний супровід особистісного та професійного зростання педагога (30 вересня 2020 року) Комунальний заклад «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради
  3. 3. Інтеграція інноваційної освітньої методики «Rory’s Story Cubes» в освітній процес для розвитку ключових умінь Методист, 7-8 (103). стор. 112-119
  4. 4. Особливості проведення марафону в системі неформальної освіти дорослих: дистанційний модуль на платформі «Толока» In: Регіональна науково-практична інтернет-конференція «Напрямки та сучасні фактори розвитку професійної компетентності педагога суспільно-гуманітарні аспекти (29 травня 2020 року) Комунальний заклад «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради
  5. 5. Психологічна готовність педагогічних працівників до реалізації концепції Нової української школи In: VIII Міжнародна науково-практична конференція “Психолого-педагогічний супровід професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах трансформації освіти” ДВНЗ “Університет менеджменту освіти”, м. Київ, Україна
  6. 6. Соціальна згуртованість суб’єктів освітнього процесу в умовах соціально-психологічної адаптації в новій українській школі Методист, 6. стор. 50-57
  7. 7. Нейропсихологічні особливості когнітивної гнучкості як базової навички особистості нової формації Методист, 2. стор. 75-78
  8. 8. Атестація осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, м. Київ, Україна
  9. 9. Психолого-андрагогічні умови розвитку професійної компетентності працівників методичних служб у процесі підвищення кваліфікації