Український відкритий університет післядипломної освіти

Learning Management System adult learning

Панченко Любов Феліксівна

професор кафедри філософії і освіти дорослих
доктор педагогічних наук, професор

1.  Науковий вісник Донбасу. – 2016. – № 1 ‒ 2. Моделювання структурними рівняннями як складник підготовки докторів філософії

2.  Використання інфографіки в освіті  // Наукові записки. – вип.10. Серія: Проблеми методики математичної і технологічної освіти. Ч.2. – Кропивницький : РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2016. – С.122–126.

3. Інформаційні технології як фактор прозорих та відтворювальних досліджень. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ, 2017. – вип.3. – С.207–214.

4. До питання використання кількісних методів у дослідженнях конфліктів. Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право : зб. наук. праць. – Київ, 2018. – No 3 (39). – С.21–27.

5. Cloud technologies for training future sociologists of visualizing data of social and demographic statistics // Transactions Georgian Technical University.Automated Control Systems. – Tbilisi. – 2018. –No2(26). – pp.153–156.

6. Підготовка майбутніх соціологів до комп’ютерного аналізу демографічних процесів та структур. Інформаційні технології і засоби навчання, 65 (3), 166-183.  DOI:10.33407/itlt.v65i3

7. Цифровий сторітелінг в освіті дорослих: бар’єри та шляхи їх подолання.  Інформаційні технології і засоби навчання Інформаційні технології і засоби навчання, 2020, Том 79, №5.

8. Analytical review of Augmented reality MOOCs // AREDU 2019 The 2nd International Workshop on Augmented Reality in Education. March, 22, Kryvyi Rig, Ukraine

9. CTE 2019 The 7nd International Workshop on Cloud Technologies in Education. December, 20, Kryvyi Rig, Ukraine

10. Methodology of using structural equation modeling in educational research Ermolayev, V., Mallet, F., Yakovyna, V., Kharchenko, V., Kobets, V., Korniłowicz, A.,Kravtsov, H., Semerikov, S., and Spivakovsky, A. (Eds.): ICT in Education, Research, and Industrial Applications.Proc. 15th Int. Conf. ICTERI 2019. Volume II: Workshops. Kherson, Ukraine, June 12-15, 2019, CEUR-WS.org, online

11. Secondary data analysis in educational research: opportunities for PhD students. SHS Web Conf. Volume 75, 2020.The International Conference on History, Theory and Methodology of Learning (ICHTML 2020).

12. K.V.: Augmented reality books: concepts, typology, tools. In: Burov, O.Yu., Kiv, A.E. (eds.) Proceedings of the 3rd International Workshop on Augmented Reality in Education (AREdu 2020), Kryvyi Rih, Ukraine, May 13, 2020. Paper presented at the CEUR Workshop Proceedings, 2731 283-296

13.  Education statistics: Looking for а case-study for modelling. Proc. 16th Int. Conf. ICTERI 2020. Paper presented at the CEUR Workshop Proceedings, 2732 948-963  

14. PhD student training: principles and implementation. Journal of Physics: Conference Series 1840 (2021) 012056 IOP Publishing doi:10.1088/1742-6596/1840/1/012056

15. Грамотність в галузі даних: визначення, підходи, напрямки формування. Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право : зб. наук. праць. – Київ, 2019. № 3 (39). (82-94).

Новини
Український відкритий університет післядипломної освіти, Центральний інститут післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України оголошують акцію «ПЕРЕМОЖНІ ОБРІЇ ОСВІТИ». Відкрити
Вебінар (Україна-Польща) «ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ВІЙНИ»відбудеться 13 квітня 2022 року, 14:00-15:00. Проблема для обговорення: як зберегти й підтримати психічне здоров’я в умовах війни? Приєднатися
З 14.03.2022 р. відновлюється освітній процес на курсах підвищення кваліфікації керівних, педагогічних і науково-педагогічних працівників освіти у Центральному інституті післядипломної освіти відповідно до плану-графіка. Звертаємо вашу увагу, що курси підвищення кваліфікації, які були заплановані з 28.02.2022р., розпочинаються з 14.03.2022р. В умовах воєнного часу підвищення кваліфікації здійснюється за дистанційною формою навчання на платформі LMS Аdle.