Український відкритий університет післядипломної освіти

Learning Management System adult learning

Панченко Любов Феліксівна

професор кафедри філософії і освіти дорослих
доктор педагогічних наук, професор

1.  Науковий вісник Донбасу. – 2016. – № 1 ‒ 2. Моделювання структурними рівняннями як складник підготовки докторів філософії

2.  Використання інфографіки в освіті  // Наукові записки. – вип.10. Серія: Проблеми методики математичної і технологічної освіти. Ч.2. – Кропивницький : РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2016. – С.122–126.

3. Інформаційні технології як фактор прозорих та відтворювальних досліджень. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ, 2017. – вип.3. – С.207–214.

4. До питання використання кількісних методів у дослідженнях конфліктів. Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право : зб. наук. праць. – Київ, 2018. – No 3 (39). – С.21–27.

5. Cloud technologies for training future sociologists of visualizing data of social and demographic statistics // Transactions Georgian Technical University.Automated Control Systems. – Tbilisi. – 2018. –No2(26). – pp.153–156.

6. Підготовка майбутніх соціологів до комп’ютерного аналізу демографічних процесів та структур. Інформаційні технології і засоби навчання, 65 (3), 166-183.  DOI:10.33407/itlt.v65i3

7. Цифровий сторітелінг в освіті дорослих: бар’єри та шляхи їх подолання.  Інформаційні технології і засоби навчання Інформаційні технології і засоби навчання, 2020, Том 79, №5.

8. Analytical review of Augmented reality MOOCs // AREDU 2019 The 2nd International Workshop on Augmented Reality in Education. March, 22, Kryvyi Rig, Ukraine

9. CTE 2019 The 7nd International Workshop on Cloud Technologies in Education. December, 20, Kryvyi Rig, Ukraine

10. Methodology of using structural equation modeling in educational research Ermolayev, V., Mallet, F., Yakovyna, V., Kharchenko, V., Kobets, V., Korniłowicz, A.,Kravtsov, H., Semerikov, S., and Spivakovsky, A. (Eds.): ICT in Education, Research, and Industrial Applications.Proc. 15th Int. Conf. ICTERI 2019. Volume II: Workshops. Kherson, Ukraine, June 12-15, 2019, CEUR-WS.org, online

11. Secondary data analysis in educational research: opportunities for PhD students. SHS Web Conf. Volume 75, 2020.The International Conference on History, Theory and Methodology of Learning (ICHTML 2020).

12. K.V.: Augmented reality books: concepts, typology, tools. In: Burov, O.Yu., Kiv, A.E. (eds.) Proceedings of the 3rd International Workshop on Augmented Reality in Education (AREdu 2020), Kryvyi Rih, Ukraine, May 13, 2020. Paper presented at the CEUR Workshop Proceedings, 2731 283-296

13.  Education statistics: Looking for а case-study for modelling. Proc. 16th Int. Conf. ICTERI 2020. Paper presented at the CEUR Workshop Proceedings, 2732 948-963  

14. PhD student training: principles and implementation. Journal of Physics: Conference Series 1840 (2021) 012056 IOP Publishing doi:10.1088/1742-6596/1840/1/012056

15. Грамотність в галузі даних: визначення, підходи, напрямки формування. Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право : зб. наук. праць. – Київ, 2019. № 3 (39). (82-94).

Новини
Освітяни, слава Україні! Від нас залежить майбутнє країни!
Ми ті, на кого покладено відповідальність за розвиток української громади, інноваційне оновлення держави тепер і в післявоєнний час. Адже Перемога скоро!
Тому, організовуючись в дистанційній діяльності, не забуваємо про безперервне підвищення особистих професійних компетентностей.
Шановні педагоги, якщо Вас цікавлять питання, що торкаються:
• Формування цифрового навчального середовища нового покоління як екосистеми
• основ педагогічної майстерності
• технології роботи з обдарованими дітьми
• справжньої цінності штучного інтелекту для освіти
• основ економіки закладу освіти
• безпеки інформації в Інтернеті
• соціально-педагогічного супроводу осіб з особливими потребами в умовах інклюзивної освіти
• психологічної безпеки освітнього середовища
• педагогіки дитинства
• оновлення знань щодо технологій дистанційного, змішаного та паралельного навчання
• ключових вмінь 21-го століття та їх реалізація в Новій українській школі
• шляхів, які обрали освітянські політики інших країн у розв’язанні проблем, які породив COVID-19
• використання сервісів Gооgle for Education для організації дистанційного та змішаного навчання
• соціальних ризиків у трудовій сфері
• проблем використання цифрових технологій у викладанні мистецтва
• та ін.
З цих та інших питань, приєднуйтесь до нас. Більш детально вони окреслені на сторінках УВУПО.
Навчання здійснюється тільки дистанційно та в зручний для кожного час.
Зареєструватись запрошуємо за посиланнями.
Запис до груп, які розпочнуть роботу найближчим часом, вже здійснюється. Ми також працюємо з групами, які формуються в одному педагогічному колективі (вибір часу навчання керується умовами групи).
Детальну інформацію можна отримати:
+38 095 536 06 81 (Viber, Telegram)
Видається сертифікат за ліцензією ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (наказ МОН України від 15.11.2016 р. №1492 «Про переоформлення ліцензій»)
Згинуть наші вороги!
Слава Збройним силам України!