Український відкритий університет післядипломної освіти

Learning Management System adult learning

Масол Людмила Михайлівна

професор кафедри філософії і освіти дорослих
кандидат педагогічних наук 1. 1. Мистецька освіта в Україні: розвиток творчого потенціалу в XXI ст. К.,2013. 240 с.

 2. 2. Художньо-педагогічні технології в основній школі: єдність навчання і виховання: Метод. посіб., Х.,2015, 178 с.

 3. 3. Естетизація навчально-виховного процесу в основній школі засобами мистецтва:Метод. Посіб. Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2012, 240 с.

 4. 4. Навч.-метод. посіб: НУШ: Методика навчання ІК «Мистецтво» у 1-2 кл. на засадах компетентнісного підходу. К.: Генеза, 2020. 280 с.

 5. 5. Навч.-метод. посіб.: НУШ: Методика навчання ІК «Мистецтво» у 3-4 кл. на засадах компетентнісного підходу. К.: Генеза, 2020. 160 с.

 6. 6. Мистецтво. Підручник ІК для 1 кл. ЗЗСО. К.: Генеза, 2018. 144 с.  

 7. 7. Мистецтво. Підручник ІК для 2 кл. ЗЗСО. К.: Генеза, 2019. 112 с.

 8. 8. Мистецтво. Підручний ІК для 3 кл. ЗЗСО. К.: Генеза, 2020. 128 с.

 9. 9. Мистецтво. Підручник для 4 кл. ЗОНЗ.  –  К.: Генеза, 2015. – 144 с.

 10. 10. Мистецтво : Підручник для 5 кл. ЗОНЗ. – Х.: Світоч, 2013. – 240 с. : іл.

 11. 11. Мистецтво. Підручник для 6 кл. ЗОНЗ. – Х.: Фоліо, 2014. – 208 с. : іл.

 12. 12. Мистецтво. Підручник для 7 кл. ЗОНЗ. К.:ВД «Освіта» 2016. 256 с.

 13. 13. Мистецтво. Підручник для 8 кл. ЗОНЗ. Х.: Фоліо, 2016. 240 с.

 14. 14. Мистецтво. Підручник для 9 кл. ЗОНЗ. К.: ВД Освіта, 2017.224 с.

 15. 15. Мистецтво. Підручник для 10 (11) кл. ЗОНЗ. К.: ВД Освіта, 2019. 208 с.

 16. 16. Музичне мистецтво. Підручник для 5 кл. Х. : СИЦИЯ, 2013. 160 с

 17. 17. Музичне мистецтво. Підручник для 6 кл. Х. : СИЦИЯ, 2014. 160 с

 18. 18. Образотворче мистецтвою Підручник для 5 кл. Х.: СИЦИЯ, 2013, 224 с.

 19. 19. Образотворче мистецтво : підручник для 6 кл. Х.: СИЦИЯ, 2014, 224 с.

 20. 20. Теоретико-методологічні засади загальної мистецької освіти та поліхудожнього виховання (культурно-антропологічний підхід). Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. – Вип. 30. – Умань, 2009. С 180-188.

 21. 21. Естетизація навчально-виховного процесу в загальноосвітній школі//Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді.: Зб. наук. праць Інституту проблем виховання НАПН України. – К. , 2010. – С. 240-251

 22. 22. Интегративные художественно-педагогические технологии формирования межпредметных компетентностей личности // Музыкальное и художественное образование в современном мире: традиции и инновации: Таганрог, 2018, с. 85-90.
Новини
Освітяни, слава Україні! Від нас залежить майбутнє країни!
Ми ті, на кого покладено відповідальність за розвиток української громади, інноваційне оновлення держави тепер і в післявоєнний час. Адже Перемога скоро!
Тому, організовуючись в дистанційній діяльності, не забуваємо про безперервне підвищення особистих професійних компетентностей.
Шановні педагоги, якщо Вас цікавлять питання, що торкаються:
• Формування цифрового навчального середовища нового покоління як екосистеми
• основ педагогічної майстерності
• технології роботи з обдарованими дітьми
• справжньої цінності штучного інтелекту для освіти
• основ економіки закладу освіти
• безпеки інформації в Інтернеті
• соціально-педагогічного супроводу осіб з особливими потребами в умовах інклюзивної освіти
• психологічної безпеки освітнього середовища
• педагогіки дитинства
• оновлення знань щодо технологій дистанційного, змішаного та паралельного навчання
• ключових вмінь 21-го століття та їх реалізація в Новій українській школі
• шляхів, які обрали освітянські політики інших країн у розв’язанні проблем, які породив COVID-19
• використання сервісів Gооgle for Education для організації дистанційного та змішаного навчання
• соціальних ризиків у трудовій сфері
• проблем використання цифрових технологій у викладанні мистецтва
• та ін.
З цих та інших питань, приєднуйтесь до нас. Більш детально вони окреслені на сторінках УВУПО.
Навчання здійснюється тільки дистанційно та в зручний для кожного час.
Зареєструватись запрошуємо за посиланнями.
Запис до груп, які розпочнуть роботу найближчим часом, вже здійснюється. Ми також працюємо з групами, які формуються в одному педагогічному колективі (вибір часу навчання керується умовами групи).
Детальну інформацію можна отримати:
+38 095 536 06 81 (Viber, Telegram)
Видається сертифікат за ліцензією ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (наказ МОН України від 15.11.2016 р. №1492 «Про переоформлення ліцензій»)
Згинуть наші вороги!
Слава Збройним силам України!