Український відкритий університет післядипломної освіти

Learning Management System adult learning

Відтворити відео

Масол Людмила Михайлівна

професор кафедри філософії і освіти дорослих
кандидат педагогічних наук 1. 1. Мистецька освіта в Україні: розвиток творчого потенціалу в XXI ст. К.,2013. 240 с.

 2. 2. Художньо-педагогічні технології в основній школі: єдність навчання і виховання: Метод. посіб., Х.,2015, 178 с.

 3. 3. Естетизація навчально-виховного процесу в основній школі засобами мистецтва:Метод. Посіб. Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2012, 240 с.

 4. 4. Навч.-метод. посіб: НУШ: Методика навчання ІК «Мистецтво» у 1-2 кл. на засадах компетентнісного підходу. К.: Генеза, 2020. 280 с.

 5. 5. Навч.-метод. посіб.: НУШ: Методика навчання ІК «Мистецтво» у 3-4 кл. на засадах компетентнісного підходу. К.: Генеза, 2020. 160 с.

 6. 6. Мистецтво. Підручник ІК для 1 кл. ЗЗСО. К.: Генеза, 2018. 144 с.  

 7. 7. Мистецтво. Підручник ІК для 2 кл. ЗЗСО. К.: Генеза, 2019. 112 с.

 8. 8. Мистецтво. Підручний ІК для 3 кл. ЗЗСО. К.: Генеза, 2020. 128 с.

 9. 9. Мистецтво. Підручник для 4 кл. ЗОНЗ.  –  К.: Генеза, 2015. – 144 с.

 10. 10. Мистецтво : Підручник для 5 кл. ЗОНЗ. – Х.: Світоч, 2013. – 240 с. : іл.

 11. 11. Мистецтво. Підручник для 6 кл. ЗОНЗ. – Х.: Фоліо, 2014. – 208 с. : іл.

 12. 12. Мистецтво. Підручник для 7 кл. ЗОНЗ. К.:ВД «Освіта» 2016. 256 с.

 13. 13. Мистецтво. Підручник для 8 кл. ЗОНЗ. Х.: Фоліо, 2016. 240 с.

 14. 14. Мистецтво. Підручник для 9 кл. ЗОНЗ. К.: ВД Освіта, 2017.224 с.

 15. 15. Мистецтво. Підручник для 10 (11) кл. ЗОНЗ. К.: ВД Освіта, 2019. 208 с.

 16. 16. Музичне мистецтво. Підручник для 5 кл. Х. : СИЦИЯ, 2013. 160 с

 17. 17. Музичне мистецтво. Підручник для 6 кл. Х. : СИЦИЯ, 2014. 160 с

 18. 18. Образотворче мистецтвою Підручник для 5 кл. Х.: СИЦИЯ, 2013, 224 с.

 19. 19. Образотворче мистецтво : підручник для 6 кл. Х.: СИЦИЯ, 2014, 224 с.

 20. 20. Теоретико-методологічні засади загальної мистецької освіти та поліхудожнього виховання (культурно-антропологічний підхід). Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. – Вип. 30. – Умань, 2009. С 180-188.

 21. 21. Естетизація навчально-виховного процесу в загальноосвітній школі//Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді.: Зб. наук. праць Інституту проблем виховання НАПН України. – К. , 2010. – С. 240-251

 22. 22. Интегративные художественно-педагогические технологии формирования межпредметных компетентностей личности // Музыкальное и художественное образование в современном мире: традиции и инновации: Таганрог, 2018, с. 85-90.