Український відкритий університет післядипломної освіти

Learning Management System adult learning

Кириченко Микола Олексійович

ректор ДЗВО “Університет менеджменту освіти” НАПН України
професор кафедри філософії і освіти дорослих
член-кореспондент Національної академії наук вищої освіти України, доктор філософії

 1. 1. Concept of simulacra of virtual-online culture of informational society: conceptual survey of postemodernists
 2. 2. Methodological bases for solving informational society’s problems
 3. 3. Problems of an information society’s sustainable development in the context of globalization
 4. 4. Информациологический метод как условие решения проблем информационного общества
 5. 5. National Report on the State and Prospects of Education Development in Ukraine
 6. 6. Зростання ролі правової компетентності керівників навчальних закладів з розвитком демократизації управління освітою
 7. 7. Культура цільового управління в національній системі освіти: гуманістичний контекст
 8. 8. Модернізація змісту післядипломної освіти в умовах Нової української школи (на прикладі Університету менеджменту освіти)
 9. 9. Професійний розвиток педагогічних, науково-педагогічних працівників та керівних кадрів освіти у відкритому суспільстві
 10. 10. Цифровая культура как современная инновация развития информационного общества
 11. 11. Інформатизація як фактор оптимізації ідеології інформаційного суспільства та забезпечення його сталого розвитку
 12. 12. Формування ідеології інформаційного суспільства в умовах глобальної інформатизації: тенденції, парадигми, перспективи розвитку
 13. 13. Информационно-инновационная культура как новый конструкт Industry 4.0
 14. 14. Стратегічна траєкторія системної модернізації освіти в контексті підвищення її якості
 15. 15. Проблеми і перспективи розвитку післядипломної освіти в інформаційному суспільстві
 16. 16. Управління організаційно-освітніми змінами в інституційному середовищі професійного навчального закладу
 17. 17. Тенденції та проблеми управління закладом освіти: виклики ХХІ століття
 18. 18. Становление и развитие сетевой онлайновой культуры личности в дискурсивном пространстве виртуальной рельности
 19. 19. Методологічні основи формування ідеології інформаційного суспільства XXI століття
 20. 20. Наукові засади та функції компетентного менеджменту у загальноосвітньому навчальному закладі
Новини
Освітяни, слава Україні! Від нас залежить майбутнє країни!
Ми ті, на кого покладено відповідальність за розвиток української громади, інноваційне оновлення держави тепер і в післявоєнний час. Адже Перемога скоро!
Тому, організовуючись в дистанційній діяльності, не забуваємо про безперервне підвищення особистих професійних компетентностей.
Шановні педагоги, якщо Вас цікавлять питання, що торкаються:
• Формування цифрового навчального середовища нового покоління як екосистеми
• основ педагогічної майстерності
• технології роботи з обдарованими дітьми
• справжньої цінності штучного інтелекту для освіти
• основ економіки закладу освіти
• безпеки інформації в Інтернеті
• соціально-педагогічного супроводу осіб з особливими потребами в умовах інклюзивної освіти
• психологічної безпеки освітнього середовища
• педагогіки дитинства
• оновлення знань щодо технологій дистанційного, змішаного та паралельного навчання
• ключових вмінь 21-го століття та їх реалізація в Новій українській школі
• шляхів, які обрали освітянські політики інших країн у розв’язанні проблем, які породив COVID-19
• використання сервісів Gооgle for Education для організації дистанційного та змішаного навчання
• соціальних ризиків у трудовій сфері
• проблем використання цифрових технологій у викладанні мистецтва
• та ін.
З цих та інших питань, приєднуйтесь до нас. Більш детально вони окреслені на сторінках УВУПО.
Навчання здійснюється тільки дистанційно та в зручний для кожного час.
Зареєструватись запрошуємо за посиланнями.
Запис до груп, які розпочнуть роботу найближчим часом, вже здійснюється. Ми також працюємо з групами, які формуються в одному педагогічному колективі (вибір часу навчання керується умовами групи).
Детальну інформацію можна отримати:
+38 095 536 06 81 (Viber, Telegram)
Видається сертифікат за ліцензією ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (наказ МОН України від 15.11.2016 р. №1492 «Про переоформлення ліцензій»)
Згинуть наші вороги!
Слава Збройним силам України!