Український відкритий університет післядипломної освіти

Learning Management System adult learning

Відтворити відео

Кириченко Микола Олексійович

ректор ДЗВО “Університет менеджменту освіти” НАПН України
професор кафедри філософії і освіти дорослих
член-кореспондент Національної академії наук вищої освіти України, доктор філософії

 1. 1. Concept of simulacra of virtual-online culture of informational society: conceptual survey of postemodernists
 2. 2. Methodological bases for solving informational society’s problems
 3. 3. Problems of an information society’s sustainable development in the context of globalization
 4. 4. Информациологический метод как условие решения проблем информационного общества
 5. 5. National Report on the State and Prospects of Education Development in Ukraine
 6. 6. Зростання ролі правової компетентності керівників навчальних закладів з розвитком демократизації управління освітою
 7. 7. Культура цільового управління в національній системі освіти: гуманістичний контекст
 8. 8. Модернізація змісту післядипломної освіти в умовах Нової української школи (на прикладі Університету менеджменту освіти)
 9. 9. Професійний розвиток педагогічних, науково-педагогічних працівників та керівних кадрів освіти у відкритому суспільстві
 10. 10. Цифровая культура как современная инновация развития информационного общества
 11. 11. Інформатизація як фактор оптимізації ідеології інформаційного суспільства та забезпечення його сталого розвитку
 12. 12. Формування ідеології інформаційного суспільства в умовах глобальної інформатизації: тенденції, парадигми, перспективи розвитку
 13. 13. Информационно-инновационная культура как новый конструкт Industry 4.0
 14. 14. Стратегічна траєкторія системної модернізації освіти в контексті підвищення її якості
 15. 15. Проблеми і перспективи розвитку післядипломної освіти в інформаційному суспільстві
 16. 16. Управління організаційно-освітніми змінами в інституційному середовищі професійного навчального закладу
 17. 17. Тенденції та проблеми управління закладом освіти: виклики ХХІ століття
 18. 18. Становление и развитие сетевой онлайновой культуры личности в дискурсивном пространстве виртуальной рельности
 19. 19. Методологічні основи формування ідеології інформаційного суспільства XXI століття
 20. 20. Наукові засади та функції компетентного менеджменту у загальноосвітньому навчальному закладі