Український відкритий університет післядипломної освіти

Перший в Україні самоврядний заклад освіти типу розподіленого навчання

Супрун В’ячеслав Васильович

Кандидат економічних наук, доцент, магістр державного управління (управління суспільним розвитком). Заслужений працівник освіти України, Лауреат Державної премії України в галузі освіти, відмінник освіти України.

Коло наукових інтересів: 

державна політика в управлінні освітою, освіта дорослих, підвищення кваліфікації педагогічних працівників та державних службовців, підготовка та професійний розвиток керівних кадрів освіти, управління розвитком регіональних і місцевих освітніх систем, закладів освіти різних типів та форм власності.

Наукові та професійні інтереси:

  • – інноваційні технології професійного навчання
  • – дуальна освіта
  • – маркетинг та формування іміджу закладу освіти
  • – конкурентоспроможність закладу освіти в ринкових умовах розвитку
  • – професійний розвиток керівників закладів вищої та професійної освіти
  • – підготовка резерву керівних кадрів галузі освіти
  • – управління розвитком та конкурентоспроможністю закладу освіти
  • – управлінська діяльність керівників закладів та установ освіти в сучасних умовах;
  • – автономія закладу освіти в умовах децентралізації влади, фінансова автономія та гендерно орієнтоване бюджетування

Перелік модулів (освітньо-професійних програм), які викладає на віртуальній кафедрі: