Український відкритий університет післядипломної освіти

Learning Management System adult learning

Відтворити відео

Супрун В’ячеслав Васильович

Кандидат економічних наук, доцент, магістр державного управління (управління суспільним розвитком). Заслужений працівник освіти України, Лауреат Державної премії України в галузі освіти, відмінник освіти України.

Коло наукових інтересів: 

державна політика в управлінні освітою, освіта дорослих, підвищення кваліфікації педагогічних працівників та державних службовців, підготовка та професійний розвиток керівних кадрів освіти, управління розвитком регіональних і місцевих освітніх систем, закладів освіти різних типів та форм власності.

Наукові та професійні інтереси:

  • інноваційні технології професійного навчання
  • дуальна освіта
  • маркетинг та формування іміджу закладу освіти
  • конкурентоспроможність закладу освіти в ринкових умовах розвитку
  • професійний розвиток керівників закладів вищої та професійної освіти
  • підготовка резерву керівних кадрів галузі освіти
  • управління розвитком та конкурентоспроможністю закладу освіти
  • управлінська діяльність керівників закладів та установ освіти в сучасних умовах;
  • автономія закладу освіти в умовах децентралізації влади, фінансова автономія та гендерно орієнтоване бюджетування
 
Перелік модулів (освітньо-професійних програм), які викладає на віртуальній кафедрі: