Український відкритий університет післядипломної освіти

Learning Management System adult learning

Відтворити відео

Супервізія як сучасна форма підтримки професійного розвитку педагогічних і управлінських кадрів системи освіти

Автор: д.п.н., професор Клокар Н. І.

Назва: Супервізія як сучасна форма підтримки професійного розвитку педагогічних і управлінських кадрів системи освіти

Анотація: Розглядаються поняття «супервізія», «супервізор» і його ключових функцій; принципів, завдань і форм проведення супервізії. Здійснено обґрунтування організаційних, науково-методичних засад її проведення як форми науково-методичного супроводу професійного розвитку педагогічних, науково-педагогічних і управлінських кадрів системи освіти (підтримка, консультування, наставництво, коригування, сприяння, прогнозування, фасилітація), в т.ч. тренерів-педагогів, педагогічних працівників закладів дошкільної та загальної середньої освіти, які впроваджують Концепцію «Нова українська школа».

Спецкурс розраховано на 30 год.

Реєстрація на курс