Український відкритий університет післядипломної освіти

Learning Management System adult learning

Управління проектами в закладах освіти

Автор: Оліфіра Л. М.

Назва: Управління проектами в закладах освіти: навч. програма спецкурсу для слухачів курсів підвищення кваліфік. (керів. закладів освіти) очно-дистанційної форми навч.: 2-е вид. доп. і розш. НАПН України; ДЗВО «Ун-т менедж. освіти». – Київ, 2019. – 50 с.

Анотація: У програмі наведено робочий навчальний план, зміст та інформаційно-методичні матеріали за темами, матеріали для закріплення, самоосвіти тощо. Рекомендовано для слухачів і науково-педагогічних працівників закладів післядипломної педагогічної освіти, а також усім, хто цікавиться проблемами підготовки та запровадження проектної технології в освіті, для самоосвіти.

Спецкурс розрахований на 30 год.

Реєстрація на курс
Новини
Український відкритий університет післядипломної освіти, Центральний інститут післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України оголошують акцію «ПЕРЕМОЖНІ ОБРІЇ ОСВІТИ». Відкрити
Вебінар (Україна-Польща) «ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ВІЙНИ»відбудеться 13 квітня 2022 року, 14:00-15:00. Проблема для обговорення: як зберегти й підтримати психічне здоров’я в умовах війни? Приєднатися
З 14.03.2022 р. відновлюється освітній процес на курсах підвищення кваліфікації керівних, педагогічних і науково-педагогічних працівників освіти у Центральному інституті післядипломної освіти відповідно до плану-графіка. Звертаємо вашу увагу, що курси підвищення кваліфікації, які були заплановані з 28.02.2022р., розпочинаються з 14.03.2022р. В умовах воєнного часу підвищення кваліфікації здійснюється за дистанційною формою навчання на платформі LMS Аdle.