Український відкритий університет післядипломної освіти

Learning Management System adult learning

Відтворити відео

Управління проектами в закладах освіти

Автор: Оліфіра Л. М.

Назва: Управління проектами в закладах освіти: навч. програма спецкурсу для слухачів курсів підвищення кваліфік. (керів. закладів освіти) очно-дистанційної форми навч.: 2-е вид. доп. і розш. НАПН України; ДЗВО «Ун-т менедж. освіти». – Київ, 2019. – 50 с.

Анотація: У програмі наведено робочий навчальний план, зміст та інформаційно-методичні матеріали за темами, матеріали для закріплення, самоосвіти тощо. Рекомендовано для слухачів і науково-педагогічних працівників закладів післядипломної педагогічної освіти, а також усім, хто цікавиться проблемами підготовки та запровадження проектної технології в освіті, для самоосвіти.

Спецкурс розрахований на 30 год.

Реєстрація на курс