Український відкритий університет післядипломної освіти

Learning Management System adult learning

Відтворити відео

Лукіна Тетяна Олександрівна

Доктор наук з державного управління, кандидат педагогічних наук, професор.

Коло наукових інтересів: 

якість освіти, державне управління освітою, управління якістю освіти, педагогічна діагностика, педагогічні вимірювання, тестологія, освітня політика, управління людськими ресурсами, післядипломна педагогічна освіта, освіта дорослих, професійний розвиток керівників закладів освіти, професійний розвиток державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

Наукові та професійні інтереси:

 • технології управління якістю освіти закладу, регіональної та національної систем освіти
 • технології вимірювання та оцінювання якості освіти
 • технології розробки валідних тестів вимірювання рівня навчальних досягнень
 • моніторинг (внутрішній, зовнішній) якості освіти
 • розвиток громадянських компетентностей керівників закладів освіти, державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування в умовах децентралізації влади
 • розвиток управлінської компетентності керівника закладу освіти
 • технології аналізу та оцінювання освітньої політики
 • освітній маркетинг
 • технології навчання дорослих в системі формальної та інформальної освіти
 • розвиток післядипломної педагогічної освіти в умовах автономії закладу
 • рівність (фінансова, фізична, соціальна, правова, гендерна) доступу до освіти
 • управління інноваціями в освіті

Перелік модулів (освітньо-професійних програм), які викладає на віртуальній кафедрі: