Український відкритий університет післядипломної освіти

Learning Management System adult learning

Гуменюк Віра Василівна

Завідувачка кафедри менеджменту та освітніх технологій Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент.

Коло наукових інтересів: управління закладами освіти, управління професійним розвитком керівних кадрів освіти, інституційний аудит закладів освіти, післядипломна освіта, підвищення кваліфікації.

Наукова та професійна діяльність: 

здійснює багаторічну управлінську, викладацьку, наукову та тренерську діяльність.  Автор понад 140 наукових, навчальних та навчально-методичних праць. Член вченої ради Хмельницького ОІППО. Член редакційної колегії журналу “Педагогічний вісник Поділля”. Сертифікований тренер: керівників Нової української школи; освітніх експертів з інституційного аудиту; за програмою українсько-польського проєкту «Лідери європейської освіти»; з курсу «Навчання директорів шкіл залученню додаткових ресурсів до діяльності навчального закладу» за міжнародним проєктом «Розповсюдження та впровадження американського досвіду залучення додаткових ресурсів до загальноосвітніх шкіл»; за міжнародною програмою «Рівний доступ до якісної освіти» за Програмою навчання провідних викладачів для підготовки директорів шкіл у галузі управлінської діяльності; за програмою в рамках проєкту «Розробка, запровадження і поширення міжнародних тренінгових курсів з питань європейської інтеграції України». Бере участь у підготовці науково-педагогічних кадрів, під її науковим керівництвом успішно захищені кандидатські дисертації зі спеціальності 13.00.06 – теорія та методика управління освітою, а також доктора філософії з галузі знань – 01 «Освіта / Педагогіка», за спеціальністю – 011 «Освітні, педагогічні науки».

Новини
Український відкритий університет післядипломної освіти, Центральний інститут післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України оголошують акцію «ПЕРЕМОЖНІ ОБРІЇ ОСВІТИ». Відкрити
Вебінар (Україна-Польща) «ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ВІЙНИ»відбудеться 13 квітня 2022 року, 14:00-15:00. Проблема для обговорення: як зберегти й підтримати психічне здоров’я в умовах війни? Приєднатися
З 14.03.2022 р. відновлюється освітній процес на курсах підвищення кваліфікації керівних, педагогічних і науково-педагогічних працівників освіти у Центральному інституті післядипломної освіти відповідно до плану-графіка. Звертаємо вашу увагу, що курси підвищення кваліфікації, які були заплановані з 28.02.2022р., розпочинаються з 14.03.2022р. В умовах воєнного часу підвищення кваліфікації здійснюється за дистанційною формою навчання на платформі LMS Аdle.