Український відкритий університет післядипломної освіти

Learning Management System adult learning

Гуменюк Віра Василівна

Завідувачка кафедри менеджменту та освітніх технологій Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент.

Коло наукових інтересів: управління закладами освіти, управління професійним розвитком керівних кадрів освіти, інституційний аудит закладів освіти, післядипломна освіта, підвищення кваліфікації.

Наукова та професійна діяльність: 

здійснює багаторічну управлінську, викладацьку, наукову та тренерську діяльність.  Автор понад 140 наукових, навчальних та навчально-методичних праць. Член вченої ради Хмельницького ОІППО. Член редакційної колегії журналу “Педагогічний вісник Поділля”. Сертифікований тренер: керівників Нової української школи; освітніх експертів з інституційного аудиту; за програмою українсько-польського проєкту «Лідери європейської освіти»; з курсу «Навчання директорів шкіл залученню додаткових ресурсів до діяльності навчального закладу» за міжнародним проєктом «Розповсюдження та впровадження американського досвіду залучення додаткових ресурсів до загальноосвітніх шкіл»; за міжнародною програмою «Рівний доступ до якісної освіти» за Програмою навчання провідних викладачів для підготовки директорів шкіл у галузі управлінської діяльності; за програмою в рамках проєкту «Розробка, запровадження і поширення міжнародних тренінгових курсів з питань європейської інтеграції України». Бере участь у підготовці науково-педагогічних кадрів, під її науковим керівництвом успішно захищені кандидатські дисертації зі спеціальності 13.00.06 – теорія та методика управління освітою, а також доктора філософії з галузі знань – 01 «Освіта / Педагогіка», за спеціальністю – 011 «Освітні, педагогічні науки».

Новини
Освітяни, слава Україні! Від нас залежить майбутнє країни!
Ми ті, на кого покладено відповідальність за розвиток української громади, інноваційне оновлення держави тепер і в післявоєнний час. Адже Перемога скоро!
Тому, організовуючись в дистанційній діяльності, не забуваємо про безперервне підвищення особистих професійних компетентностей.
Шановні педагоги, якщо Вас цікавлять питання, що торкаються:
• Формування цифрового навчального середовища нового покоління як екосистеми
• основ педагогічної майстерності
• технології роботи з обдарованими дітьми
• справжньої цінності штучного інтелекту для освіти
• основ економіки закладу освіти
• безпеки інформації в Інтернеті
• соціально-педагогічного супроводу осіб з особливими потребами в умовах інклюзивної освіти
• психологічної безпеки освітнього середовища
• педагогіки дитинства
• оновлення знань щодо технологій дистанційного, змішаного та паралельного навчання
• ключових вмінь 21-го століття та їх реалізація в Новій українській школі
• шляхів, які обрали освітянські політики інших країн у розв’язанні проблем, які породив COVID-19
• використання сервісів Gооgle for Education для організації дистанційного та змішаного навчання
• соціальних ризиків у трудовій сфері
• проблем використання цифрових технологій у викладанні мистецтва
• та ін.
З цих та інших питань, приєднуйтесь до нас. Більш детально вони окреслені на сторінках УВУПО.
Навчання здійснюється тільки дистанційно та в зручний для кожного час.
Зареєструватись запрошуємо за посиланнями.
Запис до груп, які розпочнуть роботу найближчим часом, вже здійснюється. Ми також працюємо з групами, які формуються в одному педагогічному колективі (вибір часу навчання керується умовами групи).
Детальну інформацію можна отримати:
+38 095 536 06 81 (Viber, Telegram)
Видається сертифікат за ліцензією ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (наказ МОН України від 15.11.2016 р. №1492 «Про переоформлення ліцензій»)
Згинуть наші вороги!
Слава Збройним силам України!