Український відкритий університет післядипломної освіти

Learning Management System adult learning

Відтворити відео

Гуменюк Віра Василівна

Завідувачка кафедри менеджменту та освітніх технологій Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент.

Коло наукових інтересів: управління закладами освіти, управління професійним розвитком керівних кадрів освіти, інституційний аудит закладів освіти, післядипломна освіта, підвищення кваліфікації.

Наукова та професійна діяльність: 

здійснює багаторічну управлінську, викладацьку, наукову та тренерську діяльність.  Автор понад 140 наукових, навчальних та навчально-методичних праць. Член вченої ради Хмельницького ОІППО. Член редакційної колегії журналу “Педагогічний вісник Поділля”. Сертифікований тренер: керівників Нової української школи; освітніх експертів з інституційного аудиту; за програмою українсько-польського проєкту «Лідери європейської освіти»; з курсу «Навчання директорів шкіл залученню додаткових ресурсів до діяльності навчального закладу» за міжнародним проєктом «Розповсюдження та впровадження американського досвіду залучення додаткових ресурсів до загальноосвітніх шкіл»; за міжнародною програмою «Рівний доступ до якісної освіти» за Програмою навчання провідних викладачів для підготовки директорів шкіл у галузі управлінської діяльності; за програмою в рамках проєкту «Розробка, запровадження і поширення міжнародних тренінгових курсів з питань європейської інтеграції України». Бере участь у підготовці науково-педагогічних кадрів, під її науковим керівництвом успішно захищені кандидатські дисертації зі спеціальності 13.00.06 – теорія та методика управління освітою, а також доктора філософії з галузі знань – 01 «Освіта / Педагогіка», за спеціальністю – 011 «Освітні, педагогічні науки».