Український відкритий університет післядипломної освіти

Learning Management System adult learning

Відтворити відео

Гораш Катерина Вікторівна

Кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри.

Коло наукових інтересів: 

освітній менеджмент, методологія прогнозування освітніх систем і об’єктів, освітня інноватика, підготовка педагогічних працівників до інноваційної діяльності в системі післядипломної педагогічної освіти, розвиток професійних компетентностей керівних кадрів закладів освіти.

Наукові та професійні інтереси:

  • методи прогнозування розвитку освітніх систем і об’єктів;
  • інноваційні технології в управлінні освітніми системами на макро- і мікрорівнях;
  • інноваційний розвиток закладів загальної середньої освіти;
  • проектування освітнього середовища закладу загальної середньої освіти в умовах становлення Нової української школи;
  • впровадження інновацій в освітній процес та управління закладами загальної середньої освіти; підготовка педагогічних працівників до інноваційної діяльності;
  • методи і засоби розвитку ключових професійних компетенцій керівних кадрів закладів освіти.

Перелік модулів (освітньо-професійних програм), які викладає на віртуальній кафедрі: