Український відкритий університет післядипломної освіти

Learning Management System adult learning

Відтворити відео

Гавлітіна Тетяна Миколаївна

Кандидат педагогічних наук, доцент

Досвід роботи:

8 років педагогічного стажу, 13 років стажу на посадах державного службовця, 17 років стажу на науково-педагогічних посадах. А саме:

педагогічні посади: 8 років – Козлинська восьмирічна та Шубківська середня школи Рівненського району Рівненської області на посаді ст.піонервожатої; 4 роки – Рівненський районний методичний кабінет на посадах методиста, завідувача кабінету;

посади державного службовця: 13 років – управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації на посадах головного спеціаліста, начальника відділу загальної середньої освіти, інтернатних установ, заступника начальника управління;

науково-педагогічні посади: 17 років – Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, на посаді завідувача кафедри управління освітою (з 2005 року ),  з 2007 року по  2022 рік – проректор з наукової, з науково-педагогічної роботи,

з 1 лютого 2022 року і поданий час – завідувач кафедри філософії, економіки та менеджменту освіти.

Освіта:

вища, спеціаліст (Івано-Франківський державний педагогічний інститут імені В.С. Стефаника (1987), спеціальність «Педагогіка і методика виховної роботи», кваліфікація «Вихователь. Методист. Учитель етики і психології сімейного життя»)

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.07 – теорія та методика виховання (2007); доцент кафедри філософії, економіки та менеджменту освіти (2016).

Додаткова освіта:

сертифікат учасника ГО «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами»;

сертифікований тренер в викладання курсу «Основи сім’ї»;

сертифікат проєкту «Фінська підтримка реформи української школи» («Навчаємось разом») з програми навчання та розбудови потенціалу ОІППО «Стратегія розвитку ОІППО: клієнтоорієнтованість та внутрішня система забезпечення якості освіти»;

Регіональний Тренер НУШ (Сертифікат ТТ02139765/856-21 від 2309.2021);

міжнародне науково-дидактичне  стажування  у Вищій школі Uni-Terra в м. Познань Республіки Польща (сертифікат  Nr 84/21, 07.10.2021р. на 180 год (6 кредитів ЄКТС).

Результати досліджень знайшли  відображення у 85 працях, зокрема у 32 наукових статях у фахових виданнях, 7 навчальних і методичних посібниках (один з них авторський), понад 20 методичних рекомендаціях для студентів і слухачів та презентувались під час понад 150 науково-практичних конференцій, семінарів тощо.