Український відкритий університет післядипломної освіти

Learning Management System adult learning

Флярковська Ольга Василівна

Кандидат педагогічних наук, відмінник освіти України

Коло наукових інтересів: 

професійний розвиток керівних кадрів центрів/кабінетів/лабораторій психологічного супроводу і соціально-педагогічної роботи, керівних кадрів галузі освіти органів державної влади і місцевого самоврядування, оптимізація інноваційної діяльності працівників психологічної служби, підвищення професійної компетентності, якості професійного інструментарію, реалізації творчого потенціалу, престижності професії практичних психологів та соціальних педагогів, питання протидії насильства, торгівлі людьми, соціалізації підлітків і молоді.

Наукові та професійні інтереси:

 • – організація діяльності психологічної служби на всіх рівнях;
 • – розвиток професійних компетентностей керівників психологічних служб;
 • – участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань діяльності психологічної служби;
 • – підвищення професійного рівня працівників психологічної служби;
 • – дослідницька робота з проблем психологічної та суміжних наук;
 • – аналіз стану діяльності психологічної служби та прогнозування тенденцій її розвитку;
 • – узагальнення, поширення та обмін науково-методичними здобутками;
 • – сприяння формуванню освітнього простору, який би об’єднував працівників психологічної служби, пошуку та підтримки творчих працівників психологічної служби, сприяння впровадженню їх методичних інновацій;
 • – удосконалення фахової майстерності, стимулювання творчого самовдосконалення;
 • – узагальнення досвіду практичних психологів та соціальних педагогів закладів освіти щодо розробки та реалізації авторських програм;
 • – управління створенням інформаційної бази професійного інструментарію фахівців психологічної служби у системі освіти України.

Перелік модулів (освітньо-професійних програм), які викладає на віртуальній кафедрі:

Новини
Український відкритий університет післядипломної освіти, Центральний інститут післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України оголошують акцію «ПЕРЕМОЖНІ ОБРІЇ ОСВІТИ». Відкрити
Вебінар (Україна-Польща) «ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ВІЙНИ»відбудеться 13 квітня 2022 року, 14:00-15:00. Проблема для обговорення: як зберегти й підтримати психічне здоров’я в умовах війни? Приєднатися
З 14.03.2022 р. відновлюється освітній процес на курсах підвищення кваліфікації керівних, педагогічних і науково-педагогічних працівників освіти у Центральному інституті післядипломної освіти відповідно до плану-графіка. Звертаємо вашу увагу, що курси підвищення кваліфікації, які були заплановані з 28.02.2022р., розпочинаються з 14.03.2022р. В умовах воєнного часу підвищення кваліфікації здійснюється за дистанційною формою навчання на платформі LMS Аdle.