Український відкритий університет післядипломної освіти

Learning Management System adult learning

Відтворити відео

Черкашина Тетяна Вікторівна

Доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки та освітнього менеджменту КНЗ «Черкаський обласний інститут  післядипломної освіти Черкаської обласної ради», один з засновників та керівник першого в Україні навчально-практичного центру самопізнання та особистісно-професійного самовдосконалення, створеного на базі КНЗ «ЧОІПОПП ЧОР» (2016 р.).

Коло наукових інтересів:

Автор педагогічної системи самопізнання і особистісно-професійного самовдосконалення суб’єкта педагогічної діяльності (2015 р.); науковий керівник регіональної дослідно-експериментальної роботи «Реалізація педагогічної системи самопізнання і особистісно-професійного самовдосконалення в педагогічній практиці» на базі загальноосвітніх закладів Черкаської області; автор понад 100 науково-методичних видань: підручників (у співавторстві з М. Євтухом), посібників, монографії, навчальних програм, наукових статей з проблеми самопізнання та самовдосконалення.

Наукові та професійні інтереси:

  • Реалізація теоретичних і методичних засад педагогічної системи самопізнання і особистісно-професійного самовдосконалення в педагогічній практиці;
  • Удосконалення особистісно-професійних якостей суб’єкта педагогічної діяльності засобами самопізнання та професійного саморозвитку;
  • Реалізації функції «Рефлексія та професійний саморозвиток» професійного стандарту педагогічних працівників»
  • Самоаналіз особистісно-професійної діяльності з реалізації освітніх цілей і завдань;
  • Об’єктивація самооцінки результатів педагогічної діяльності з реалізації завдань професійного саморозвитку.

 

Перелік модулів (освітньо-професійних програм), які викладає на віртуальній кафедрі: