Український відкритий університет післядипломної освіти

Перший в Україні самоврядний заклад освіти типу розподіленого навчання

Черкашина Тетяна Вікторівна

Доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки та освітнього менеджменту КНЗ «Черкаський обласний інститут  післядипломної освіти Черкаської обласної ради», один з засновників та керівник першого в Україні навчально-практичного центру самопізнання та особистісно-професійного самовдосконалення, створеного на базі КНЗ «ЧОІПОПП ЧОР» (2016 р.).

Коло наукових інтересів:

Автор педагогічної системи самопізнання і особистісно-професійного самовдосконалення суб’єкта педагогічної діяльності (2015 р.); науковий керівник регіональної дослідно-експериментальної роботи «Реалізація педагогічної системи самопізнання і особистісно-професійного самовдосконалення в педагогічній практиці» на базі загальноосвітніх закладів Черкаської області; автор понад 100 науково-методичних видань: підручників (у співавторстві з М. Євтухом), посібників, монографії, навчальних програм, наукових статей з проблеми самопізнання та самовдосконалення.

Наукові та професійні інтереси:

  • Реалізація теоретичних і методичних засад педагогічної системи самопізнання і особистісно-професійного самовдосконалення в педагогічній практиці;
  • Удосконалення особистісно-професійних якостей суб’єкта педагогічної діяльності засобами самопізнання та професійного саморозвитку;
  • Реалізації функції «Рефлексія та професійний саморозвиток» професійного стандарту педагогічних працівників»
  • Самоаналіз особистісно-професійної діяльності з реалізації освітніх цілей і завдань;
  • Об’єктивація самооцінки результатів педагогічної діяльності з реалізації завдань професійного саморозвитку.

Перелік модулів (освітньо-професійних програм), які викладає на віртуальній кафедрі: