Український відкритий університет післядипломної освіти

Learning Management System adult learning

Відтворити відео

Білик Надія Іванівна

Доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогічної майстерності та інклюзивної освіти Полтавської академії неперервної освіти ім. М. В. Остроградського; головний редактор електронного наукового фахового журналу «Імідж сучасного педагога» (категорія «Б»).

Персональний код ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-2344-5347

Профіль ученого у Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57327392800

Профіль ученого у Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/2463990

Профіль ученого в Academia.edu: https://independent.academia.edu/НБілик

Профіль ученого у Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=qcXCwrIAAAAJ&sortby=pubdate&view_op=list_works  (h-індекс: 9; h10-індекс: 8)

У системі післядипломної педагогічної освіти працює з 1988 року.

Головні здобутки розроблюваних тем: започатковано щорічну Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Мережа шкіл новаторства України: розвиток професійної компетентності керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників у контексті керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників у контексті реалізації післядипломної освіти» (2021–2023); створено: електронний науковий фаховий журнал «Імідж сучасного педагога» (2017–2023); Координаційний центр розвитку шкіл новаторства України (2017–2023); Всеукраїнський науково-практичний освітньо-популярний журнал «Імідж сучасного педагога» (1999–2016); розроблено 5 моделей підвищення кваліфікації вчителів незалежно від їх фаху (проведено: курси-ОДГ для педагогічних колективів – 7; проблемні курсі для педагогічних працівників ЗВО І-ІІ р. а. – 30; тренінг-курси – 10; курси-ПДГ – 2; консалт-курси – 2); створено творчі педагогічні спільноти (Полтавська регіональна школа новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників післядипломної освіти та 11 зональних шкіл новаторства (з 2021 – 4 районних школи новаторства); Міжрегіональний центр педагогічної освіти «Новатор» (2012–2020), Школа молодого вчителя Полтавщини (2015–2016); СДГ «Школа-родина» (2006–2011); інформаційно-координаційний центр українського розвою на Полтавщині (1997–2010); Школа педагогічної майстерності Шалви Амонашвілі» (2008–2011); обласна школа організаційного розвитку і педагогічної майстерності для директорів і практичних психологів (2007–2008); Інтернет-лабораторія проєктування регіональних освітніх систем підвищення кваліфікації педагогічних працівників України (2008–2010). Розроблено Положення про дизайн сучасної школи» (2000); Положення про конкурс «Авторська збірка поезій школяра» (2002, 2019), проведено 11; Положення про фестиваль «Золотий фонд уроків Полтавщини» (2011), проведено 3.

Загальна кількість публікацій  370, з яких: монографія, авт. посіб. – 2, зб. наук. пр. – 3; видано у співавторстві (довідників – 3; навч.-метод. посіб. – 33); 329 публікацій, серед яких: Scopus – 2, Web of Science – 4, фахових – 80; матеріали міжнар. і всеукр. конфер. – 70, зарубіжних статей – 13 тощо. Видано 212 номерів журналу «Імідж сучасного педагога» (1999–2023 рр.).

Сфера наукових і професійних інтересів: моделювання процесу навчання в системі підвищення кваліфікації вчителів; управління адаптивно-педагогічним проєктуванням регіональних освітніх систем у контексті післядипломної освіти; проведення курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників незалежно від фаху; підвищення педагогічної майстерності вчителя, запровадження педагогічної технології школа-родина, розвиток інноваційної діяльності закладу освіти, розвиток професіоналізму, професійної компетентності педагогічних працівників, шкіл новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників післядипломної освіти, неперервна освіта, академічна доброчесність, редакторська діяльність.

Перелік модулів (освітньо-професійних програм), які викладає на віртуальній кафедрі: