Український відкритий університет післядипломної освіти

Learning Management System adult learning

Відтворити відео

Проєкт «Всеукраїнська та Регіональні школи новаторства»: історія та вектори розвитку

Шановні колеги!

Цей проєкт має унікальну історію, пов’язану із формуванням інноваційних громадських інституцій у системі післядипломної педагогічної освіти на засадах державно-громадського управління і партнерства.

У 2011 році у межах Консорціуму закладів післядипломної педагогічної освіти за ініціативи Університету менеджменту освіти розпочала діяльність Всеукраїнська школа новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників (ВШН). Функціонування такої форми психолого-педагогічного та науково-методичного супроводу професійного розвитку працівників освіти здійснювалося відповідно до положення про ВШН за принципами гуманізму і людиноцентризму, відкритості, добровільності, партнерства і кооперації, рефлексивності та розвивального характеру (організаційно-методичний супровід – Науково-методичний центр координації закладів ППО ДЗВО «Університет менеджменту освіти»; положення про Всеукраїнську школу новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників –  накази УМО від 08.02.2011 р. № 01-01/49 «Про затвердження Примірного положення про Всеукраїнську школу новаторства керівних і педагогічних працівників дошкільної освіти», від 30.05.2011 р. № 01-01/234 «Про внесення змін до наказу від 08.02.2011 р. № 01-01/49», від 06.05.2011 р. № 01-01/183 «Про внесення змін до наказу Університету менеджменту освіти від 09.02.2011 р. № 01-01/52»). Основними напрямами діяльності стали наступні: забезпечення координації діяльності з реалізації законодавства про освіту, впровадження системи освіти дорослих за наскрізними навчальними планами та програмами, ефективне використання соціальної інфраструктури, організація підвищення кваліфікації керівників, педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів вищої, післядипломної, дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної освіти, спільне проведення науково-дослідних робіт, апробація та використання результатів наукових досліджень, розроблення навчально-методичного та науково-методичного забезпечення, створення сучасного змісту підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів тощо.

Із питань дошкільної освіти Всеукраїнська школа новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників у межах Консорціуму закладів ППО працювала на базі Запорізького ОІППО, з питань загальної середньої освіти – на базі Луганського ОІППО та Харківської академії неперервної освіти, з питань післядипломної педагогічної освіти – на базі Рівненського ОІППО. На базі цих закладів ППО було проведено конференції, семінари, методичні студії всеукраїнського рівня для керівників і педагогів закладів освіти за участю наукових та науково-педагогічних працівників установ НАПН України, представників МОН України, спеціалістів управлінь освіти і науки облдержадміністрацій, управлінь/відділів освіти райдержадміністрацій, міських рад, регіональних інститутів післядипломної педагогічної освіти, досвідчених і визнаних фахівців з усіх регіонів України, авторів інноваційного досвіду, представників галузевих видань, засобів масової інформації.

Командою визначених обласними закладами післядипломної педагогічної освіти регіональних координаторів ВШН здійснювалася робота за такими напрямами координації з дисемінації інноваційного досвіду науково-методичної діяльності закладів ППО в межах Консорціуму закладів післядипломної освіти: вивчення, збір інформаційно-аналітичних матеріалів, узагальнення, експертиза, трансформування продуктів новаторського педагогічного досвіду; тьюторська підтримка закладів освіти, які популяризували і впроваджували педагогічний досвід у рамках діяльності ВШН; формування і навчання команд координаторів ВШН, які освоювали новаторський педагогічний досвід; організація та стимулювання дисемінаційної діяльності кращих закладів і педагогічних працівників на основі адресної підтримки педагогічного досвіду; організаційно-правова підтримка діяльності ВШН, спрямованої на розповсюдження новаторського педагогічного досвіду; організація  й розвиток усіх форм взаємодії закладів освіти у рамках діяльності ВШН; постійний інформаційний супровід та пропаганда досягнень керівних і педагогічних працівників ВШН-новаторів у ЗМІ. В основу діяльності покладено таке трактування значень понять «новатор» і «новаторський досвід»:

  • новатор (від лат. novator – обновник) – той, хто вносить і здійснює нові прогресивні ідеї, принципи в будь-якій галузі діяльності. У широкому розумінні до педагогів-новаторів належать усі педагоги, які працюють творчо, прагнуть до оновлення своїх дидактичних і виховних засобів. У вузькому розумінні педагогом-новатором вважають автора нової педагогічної системи, тобто сукупності взаємопов’язаних ідей і технологій навчання й виховання;
  • новаторський досвід – це досвід із запровадження та реалізації прогресивних ідей, визначення нових шляхів вирішення окремих і загальних педагогічних завдань, упровадження інноваційних форм, методів, прийомів, видів діяльності, модифікації відомих форм, методів й прийомів діяльності задля вирішення сучасних освітніх, виховних та розвивальних завдань.

Відомі форми діяльності Всеукраїнської школи новаторства:

  • Ярмарок педагогічних інновацій у системі ППО, Всеукраїнський конкурс науково-методичних розробок у системі ППО;
  • Всеукраїнський методичний турнір «Моє покликання – методист»;
  • Всеукраїнська Інтернет-конференція «Всеукраїнська школа новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників системи ППО як форма підвищення фахової майстерності: проблеми, перспективи розвитку»;
  • Червневі педагогічні студії та Літня методична школа ВШН на базі Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;
  • спільні з Рівненським, Луганським, Запорізьким, Полтавським обласними інститутами ППО семінари, «круглі столи», майстер-класи у рамках Всеукраїнських та міжнародних виставок – «Інноватика в сучасній освіті», «Сучасна освіта в Україні», «Сучасні заклади освіти» тощо;
  • Всеукраїнський круглий стіл із теми «Проєктування процесу навчання педагогічних працівників з андрагогічних позицій регіональної школи новаторства» на базі Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського;
  • започаткування Бібліотечки Всеукраїнської школи новаторства та видання науково-методичних посібників за ініціативи та сприяння Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти («Координація науково-методичної роботи закладів ППО в умовах єдиного інформаційно-освітнього середовища», «Інноваційні підходи до формування та розвитку професійної компетентності педагогічних працівників у системі неперервної освіти», «Науково-методичне забезпечення діяльності освітніх округів в умовах реформування освітньої галузі», «Формування інноваційного простору дошкільної освіти», «Педагогічний досвід як фактор оновлення змісту науково-методичної діяльності в установах і закладах освіти: вектори випереджувального розвитку», «Формування інноваційного простору дошкільної освіти» (у 2-ох частинах), «Всеукраїнська школа новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників системи післядипломної педагогічної освіти як форма підвищення фахової майстерності: проблеми, перспективи розвитку» та ін.).

За ідеї одного з регіональних координаторів ВШН Надії Білик було втілено у життя ідею створення, крім регіональних, зональних шкіл новаторства. У 2012 р. було створено Полтавську регіональну школу новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників післядипломної освіти «Впровадження технологій новаторської діяльності в контексті розвитку професійної компетентності педагогічних працівників у післядипломній освіті» (РШН) та 11 зональних шкіл новаторства Полтавщини, до складу яких увійшло 193 особи (науковці, представники відділів освіти райдержадміністрацій, завідувачі РМК, методисти, директори шкіл, практичні психологи та ін.) (керівник – доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогічної майстерності та інклюзивної освіти Полтавської академії неперервної освіти ім. М. Остроградського Надія Іванівна Білик).

На базі Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти у 2011 році було створено Рівненську регіональну школу новаторства (регіональний координатор Надія Адамівна Мельник, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки й освітніх інновацій Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти), у рамках якої на базі інституту спільно з Університетом менеджменту освіти проведено низку заходів, зокрема: Червневі педагогічні студії «Інноваційні підходи до формування та розвитку професійної компетентності педагогічних працівників у системі неперервної освіти» (14 – 15 червня 2011 року); Всеукраїнський науково-практичний семінар «Координація науково-методичної роботи закладів післядипломної педагогічної освіти в умовах єдиного інформаційно-освітнього середовища» (21 жовтня 2011 року); Всеукраїнський науково-практичний семінар «Науково-методичне забезпечення діяльності освітніх округів в умовах реформування освітньої галузі» (7-8 грудня 2011року); круглий стіл «Координація науково-методичної діяльності районних (міських) методичних кабінетів (центрів) в умовах реалізації Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012 – 2021 роки» (15лютого 2012 року); науково-практичний семінар «Педагогічний досвід як фактор оновлення змісту науково-методичної діяльності в установах і закладах освіти: вектори випереджувального розвитку» (21 – 22 березня 2012 року); Червневі методичні студії «Інноваційні підходи до організації науково-методичної роботи з педагогічними працівниками в умовах компетентнісно орієнтованої освіти» (13–15 червня 2012 року); Всеукраїнська інтернет-конференція «Всеукраїнська школа новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників як форма підвищення фахової майстерності: проблеми, перспективи, розвиток» (13 грудня 2012 року); Всеукраїнська Інтернет-конференція «Регіональні та зональні школи новаторства в межах Всеукраїнської школи новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників: перспективи розвитку» (13 червня 2014 року); науково-практичний семінар «Шляхи трансформації післядипломної педагогічної освіти в умовах модернізаційних змін у суспільстві» (17 червня 2015 року); Всеукраїнська інтернет-конференція  «Всеукраїнська школа новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників як форма підвищення фахової майстерності: проблеми, перспективи, розвиток» (2015 рік); Всеукраїнський науково-практичний семінар «Всеукраїнська школа новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників як форма підвищення фахової майстерності: досвід, шляхи реалізації» (2015 рік); науково-практичний семінар «Сучасний науково-методичний супровід регіональних та зональних шкіл новаторства в межах ВШН керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників із питань дошкільної, загальної середньої та післядипломної педагогічної освіти» (15 червня 2016 року); інтернет-форум «Формування стратегії розвитку шкіл новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників в умовах розбудови нової української школи» (20 червня 2017 року) та інші. Із метою поширення новаторських ідей, набутого інноваційного педагогічного досвіду, переведення його в ефективно діючу систему, що розвивається, у 2014 році на Рівненщині було створено три зональні школи новаторства керівних і педагогічних працівників закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти.

Ефективно функціонували школи новаторства у Волинській, Запорізькій, Івано-Франківській, Кіровоградській, Луганській, Сумській, Харківській, Херсонській,  Хмельницькій, Черкаській, областях, а їх досвід формування регіональних, та районних і зональних шкіл новаторства обговорювався на різних заходах ВШН.

Новий етап діяльності ВШН, регіональних і зональних шкіл новаторства розпочався з пропозиції членів науково-методичної ради Університету менеджменту освіти створити Координаційний центр розвитку шкіл новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників закладів освіти України за підсумками розгляду питання «Основні напрями розвитку регіональних освітніх систем підвищення кваліфікації педагогічних працівників» у січні 2017 році. Положення про Координаційний центр розвитку шкіл новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників закладів освіти України обговорено на XI Інтернет-форумі ВШН «Формування стратегії розвитку шкіл новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників в умовах розбудови Нової української школи», затверджено на засіданні Ради ректорів (директорів) Українського відкритого університету післядипломної освіти  (протокол від 13 жовтня 2017 р. № 2). Координаційний центр розвитку шкіл новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників закладів освіти України, членами якого є працівники ДЗВО «Університет менеджменту освіти», Полтавської, Харківської, Херсонської академій неперервної освіти, Волинського, Запорізького, Кіровоградського, Луганського, Рівненського, Сумського, Хмельницького та Черкаського обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, є структурним підрозділом науково-дослідної лабораторії методології та практики професійного розвитку сучасного освітнього менеджера Українського відкритого університету післядипломної освіти, яка функціонує на громадських засадах.

Актуальні питання розвитку шкіл новаторства України, професійного розвитку керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників обговорювалися на Всеукраїнському круглому столі координаторів регіональних шкіл новаторства «Розвиток шкіл новаторства України в умовах імплементації Закону України «Про освіту», Шостій методичній студії Полтавської регіональної школи новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників післядипломної освіти «Управління опорною школою: проблеми і перспективи» (20 червня 2017 р.), круглому столі «Професійний розвиток сучасного освітнього менеджера в умовах післядипломної педагогічної освіти: виклики, новації, досвід (презентація лабораторії УВУПО та Координаційного центру розвитку шкіл новаторства)», який проходив у межах Десятої міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті» (25 жовтня 2018 р.) тощо, а також Першої та Другої Всеукраїнської  науково-практичної  онлайн-конференції «Мережа шкіл новаторства України: розвиток професійної компетентності керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників у контексті реалізації неперервної освіти» (19 листопада 2021 р., 11 грудня 2022 р.).

В умовах викликів повномасштабної війни, розв’язаної російською федерацією з 24 лютого 2022 року,  ми розуміємо актуальність проєктів, які об’єднують освітян на шляху професійного вдосконалення заради подолання освітніх втрат та повоєнного відновлення. Розвиваючи ідеї та досвід Всеукраїнської та регіональних шкіл новаторства, створеного Координаційного центру розвитку шкіл новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників закладів освіти України, ми інтегруємо їх в єдиному проєкті Українського відкритого університету післядипломної освіти (УВУПО) «Кластер професійного розвитку менеджера освіти» (відповідальна – віртуальна кафедра управління освітою УВУПО, кафедра менеджменту освіти та права ДЗВО «Університет менеджменту освіти», завідувач кафедр Зоя Вікторівна Рябова, доктор педагогічних наук, професор).

Запрошуємо до співпраці! Разом навчаємося та працюємо!