Український відкритий університет післядипломної освіти

Learning Management System adult learning

Відтворити відео

Карташова Любов Андріївна

Доктор педагогічних наук, професор

Коло наукових інтересів: 

цифровізація суспільства, цифровізація освіти, електронні освітні ресурси, навчання на відстані, неперервність освіти.

Професійні напрями:

 • Цифрові системи та платформи управління навчанням.
 • Роль та місце інформаційних технологій в післядипломній освіті.
 • Методичні підходи розроблення електронних освітніх ресурсів.
 • Розроблення освітніх Інтернет-ресурсів.
 • Методологічні аспекти використання цифрових технологій у професійній діяльності педагога.
 • Концептуальні основи впровадження електронних освітніх ресурсів у освітній процес.
 • Організаційно-методичні засади використання Інтернет-ресурсів у професійній діяльності педагога.
 • Концептуальні положення розроблення та впровадження систем та засобів організації дистанційного навчання.
 • Інформаційно-освітнє середовище: розроблення та впровадження в освітній процес.
 • Формування цифрових компетентностей суб’єктів освітнього процесу.
 • Підвищення якості освіти шляхом ефективного впровадження цифрових технологій у освітній процес.

Перелік модулів (освітньо-професійних програм), які викладає на віртуальній кафедрі: