Український відкритий університет післядипломної освіти

Learning Management System adult learning

Відтворити відео

Юзбашева Галина Сергіївна

Кандидат педагогічних наук, доцент

Коло наукових інтересів: 

компетентнісний потенціал навчальних дисциплін, диференційований підхід до викладання природничих предметів, медіаграмотність в освіті, інноватика в післядипломної освіті.

Наукові та професійні інтереси: 

фахова методика, інтегроване навчання як один із напрямів післядипломної освіти, STEM-освіти в закладах загальної середньої освіти, оцінювання діяльності слухачів курсів тощо.

Перелік модулів (освітньо-професійних програм), які викладає на віртуальній кафедрі: