Український відкритий університет післядипломної освіти

Learning Management System adult learning

Відтворити відео

Розвиток психологічної готовності керівників закладів професійно-технічної освіти до маркетингу освітніх послуг

Автор: Казакова С. В.

Назва: Розвиток психологічної готовності керівників закладів професійно-технічної освіти до маркетингу освітніх послуг.

Анотація: Навчально-методичну розробку присвячено висвітленню особливостей і проблем психологічної підготовки до маркетингової діяльності керівників професійно-технічних навчальних закладів у процесі очно-дистанційної форми підвищення кваліфікації.

Розробка містить навчально-тематичний план, програмний зміст, інформаційні матеріали для спецкурсу, а також завдання для самостійної роботи, питання для самоконтролю й список використаної та рекомендованої літератури.

Призначено викладачам інститутів післядипломної педагогічної освіти, керівниками освітніх організацій, які займаються самоосвітою, а також усім, хто цікавиться проблемами психологічної підготовки фахівців освітньої галузі до маркетингової діяльності. Спецкурс розраховано на 30 год.

Реєстрація на курс