Український відкритий університет післядипломної освіти

Learning Management System adult learning

Відтворити відео

Ігнатович Олена Михайлівна

Доктор психологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Зязюна НАПН України.

Коло наукових інтересів:

вікова та педагогічна психологія, психологія інновацій в освіті, психологія праці, професійна орієнтація, професійне консультування та професійна психодіагностика.

Науково-професійні інтереси:

  • Психолого-педагогічні технології відбору майбутніх педагогів.
  • Психологічний супровід навчання різних категорій дорослого населення.
  • Особливості психологічного консультування особистості  з питань кар’єрного розвитку.
  • Розвиток психологічної готовності педагогічного персоналу до професійної діяльності в умовах нової української школи.
  • Психологія професійної діяльності кар’єрних радників

 

Перелік модулів (освітньо-професійних програм), які викладає на віртуальній кафедрі:

Автор: Ігнатович О.М.
Автор: Ігнатович О.М.