Український відкритий університет післядипломної освіти

Learning Management System adult learning

Ігнатович Олена Михайлівна

Доктор психологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Зязюна НАПН України.

Коло наукових інтересів:

вікова та педагогічна психологія, психологія інновацій в освіті, психологія праці, професійна орієнтація, професійне консультування та професійна психодіагностика.

Науково-професійні інтереси:

  • Психолого-педагогічні технології відбору майбутніх педагогів.
  • Психологічний супровід навчання різних категорій дорослого населення.
  • Особливості психологічного консультування особистості  з питань кар’єрного розвитку.
  • Розвиток психологічної готовності педагогічного персоналу до професійної діяльності в умовах нової української школи.
  • Психологія професійної діяльності кар’єрних радників

Перелік модулів (освітньо-професійних програм), які викладає на віртуальній кафедрі:

Новини
Український відкритий університет післядипломної освіти, Центральний інститут післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України оголошують акцію «ПЕРЕМОЖНІ ОБРІЇ ОСВІТИ». Відкрити
Вебінар (Україна-Польща) «ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ВІЙНИ»відбудеться 13 квітня 2022 року, 14:00-15:00. Проблема для обговорення: як зберегти й підтримати психічне здоров’я в умовах війни? Приєднатися
З 14.03.2022 р. відновлюється освітній процес на курсах підвищення кваліфікації керівних, педагогічних і науково-педагогічних працівників освіти у Центральному інституті післядипломної освіти відповідно до плану-графіка. Звертаємо вашу увагу, що курси підвищення кваліфікації, які були заплановані з 28.02.2022р., розпочинаються з 14.03.2022р. В умовах воєнного часу підвищення кваліфікації здійснюється за дистанційною формою навчання на платформі LMS Аdle.