Український відкритий університет післядипломної освіти

Learning Management System adult learning

Відтворити відео

Спеціальні курси

кафедри професійної освіти

Технології відстеження трудової успішності випускників закладів професійної (професійно-технічної) освіти

Автор: Сергеєва Л.М.

Основи педагогічної майстерності управляти аудиторією

Автор: Сергеєва Л.М.

Активні стратегії в освіті: навчання через досвід

Автор: Сергеєва Л.М.

Професійне самовдосконалення керівників закладів професійної (професійно-технічної освіти)

Автор: Купрієвич В.О.

Проєктування розвитку професійної культури майбутніх фахівців

Автор: Петренко Л.М.

Традиції та інновації професійної підготовки конкурентоздатних фахівців для харчової та переробної промисловості

Автор: Тарасюк І.В.

Створення позитивного іміджу закладу освіти у системі управління якістю підготовки фахівців

Автор: Стойчик Т.І.

Впровадження засад стратегічного управління й автономії закладу професійної освіти в умовах реформи й економіки знань

Автор: Паздрій В.Я.

Формування іншомовної компетентності в аудіюванні з іноземної мови за професійним спрямуванням здобувача ЗП(ПТ)О

Автор: Микитюк С.М.