Український відкритий університет післядипломної освіти

Learning Management System adult learning

Впровадження засад стратегічного управління й автономії закладу професійної освіти в умовах реформи й економіки знань

Автор: Паздрій В.Я.

Назва: Впровадження засад стратегічного управління й автономії закладу професійної освіти в умовах реформи й економіки знань / Спецкурс для слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних (науково-педагогічних) працівників закладів освіти всіх типів

Анотація: Спеціальний курс «Впровадження засад стратегічного управління й автономії закладу професійної освіти в умовах реформи й економіки знань» спрямовано на формування умінь щодо створення і реалізації стратегії розвитку закладу освіти в контексті розгортання фінансової, організаційної і кадрової автономії.
Спеціальний курс передбачає використання інтерактивних форм роботи (тренінг, дискусія з використанням медійних засобів навчання, вебінар тощо), та ефективних традиційних форм організації полікультурної освіти (навчальні заняття та самостійна робота).
У змісті курсу висвітлено засади стратегічного розвитку закладу освіти (законодавчі передумови впровадження засад стратегічного менеджменту в закладі освіти, базове розуміння стратегії, її ролі для організації); трансформація економічної моделі функціонування закладу освіти (заклад освіти як економічний суб’єкт, економічна модель закладу освіти, визначення груп клієнтів, продукту/продуктів, ціннісної пропозиції); використання інструментів стратегічного аналізу в діяльності сучасного закладу освіти (особливості коректного використання SWOT-аналізу в освітній сфері, аналіз ключових ресурсів за методом VRIO-аналізу).
Спеціальний курс розроблено для слухачів курсів підвищення кваліфікації, керівних, педагогічних та науково-педагогічних кадрів закладів освіти.
Спецкурс розраховано на 30 годин.

Реєстрація на курс
Новини
Український відкритий університет післядипломної освіти, Центральний інститут післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України оголошують акцію «ПЕРЕМОЖНІ ОБРІЇ ОСВІТИ». Відкрити
Вебінар (Україна-Польща) «ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ВІЙНИ»відбудеться 13 квітня 2022 року, 14:00-15:00. Проблема для обговорення: як зберегти й підтримати психічне здоров’я в умовах війни? Приєднатися
З 14.03.2022 р. відновлюється освітній процес на курсах підвищення кваліфікації керівних, педагогічних і науково-педагогічних працівників освіти у Центральному інституті післядипломної освіти відповідно до плану-графіка. Звертаємо вашу увагу, що курси підвищення кваліфікації, які були заплановані з 28.02.2022р., розпочинаються з 14.03.2022р. В умовах воєнного часу підвищення кваліфікації здійснюється за дистанційною формою навчання на платформі LMS Аdle.