Український відкритий університет післядипломної освіти

Learning Management System adult learning

Відтворити відео

Мітельман Ігор Михайлович

Кандидат фізико-математичних наук, доцент, заслужений вчитель України.

Нагороджений Грамотою Верховної Ради України, знаком «Василь Сухомлинський» Міністерства освіти і науки України, знаками «Відмінник народної освіти УРСР», «Відмінник освіти України», іншими відзнаками органів державної влади та місцевого самоврядування.

Автор понад 160 друкованих робіт з різних питань математики та методики навчання математики, теорії й практики проведення математичних інтелектуальних змагань, серед яких — навчально-методичні посібники, рекомендовані Міністерством освіти і науки України, публікації в провідних фахових журналах, методичних виданнях для вчителів, науково-популярних журналах тощо.

Коло наукових інтересів:

математичний аналіз та його окремі розділи, комбінаторика, методика навчання математики, післядипломна педагогічна освіта, організаційно-методичне та науково-методичне забезпечення роботи з математично обдарованою молоддю, післядипломна педагогічна освіта, науково-методичний супровід професійного розвитку вчителів математики, проблеми профільного та поглибленого вивчення математики в контексті реалізації Концепції «Нова українська школа».

Наукові та професійні інтереси:

  • комплексний та гіперкомплексний аналіз, функціональний аналіз, теорія функціональних рівнянь, теорія періодичних функцій, комбінаторика;
  • теоретичні й практичні проблеми науково-методичного та організаційно-методичного забезпечення олімпіад та інших математичних змагань;
  • методи розв’язування задач математичних олімпіад, турнірів і конкурсів, генезис математичних ідей в олімпіадних задачах;
  • компетентнісний підхід до професійної підготовки вчителів в умовах модернізації післядипломної й неперервної педагогічної освіти;
  • теоретико-методичне забезпечення викладання складних розділів і окремих тем під час реалізації профільного та поглибленого вивчення математики в умовах реформування системи освіти.

Перелік модулів (освітньо-професійних програм), які викладає на віртуальній кафедрі: