Український відкритий університет післядипломної освіти

Learning Management System adult learning

Відтворити відео

Глобалізація сучасного світу

Автор: Данильєв А.О.

Назва: Глобалізація сучасного світу : навчально-методичний посібник. Сєвєродонецьк, 2020. 249 с.

Анотація: Посібник розкриває сутність, особливості й головні тенденції глобалізації – складного, загальноцивілізаційного процесу, який охоплює всі сфери життя суспільства, та основні глобальні проблеми, що стоять перед людством. Складається з основної частини, представленої таблицями та структурно-логічними схемами, робочого зошита, словника-довідника, що містить понад 300 понять і термінів, які використовуються в сучасній науковій літературі, алфавітного покажчика та списку джерел.

Навчально-методичний посібник розрахований на викладачів, учителів та учнів закладів освіти, слухачів курсів підвищення кваліфікації, усіх тих, хто цікавиться проблемами глобалізації сучасного світу.
(Спецкурс розраховано на 30 год.)

Реєстрація на курс