Український відкритий університет післядипломної освіти

Learning Management System adult learning

Федій Ольга Андріївна

доктор педагогічних наук, професор

–  голова спеціалізованої вченої ради Д 44.053.01 Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»; член міністерських комісій з проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Початкова освіта(2014-2019р.р.);
–  голова спеціалізованої вченої ради Д 44.053.01 Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»;
–  член міністерських комісій з проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Початкова освіта(2014-2019р.р.);
–  член журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Початкова освіта» (2017-2019 р.р.);
–  член журі ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Початкова освіта» (2018-2020 р.р.);
–  голова науково-методичної лабораторії «Інноваційних освітніх рішень» та наукової лабораторії з естетотерапії кафедри початкової освіти, природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка;
–  керівник наукової школи «Підготовка майбутніх педагогів до естетизації освітнього середовища»;
–  член ученої ради Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М.В. Остроградського;
–  член редколегій фахових журналів «Етика і естетика педагогічної дії» (Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка) та «Імідж сучасного педагога» (Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.Остроградського);
–  співголова Асоціації навчально-методичних, науково-навчальних та науково-дослідних лабораторій педагогічних закладів вищої освіти України (2019 р.);
–  експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (2019 р.).
–  академік Академії акмеології України (2019 р.)

Коло наукових інтересів: проблеми гуманізації та естетизації процесу формування сучасної особистості на засадах особистісно-орієнтованої освітньої парадигми, автор естетотерапевтичної концепції у вітчизняній освіті

Перелік модулів (освітньо-професійних програм), які викладає на віртуальній кафедрі:

Новини
Освітяни, слава Україні! Від нас залежить майбутнє країни!
Ми ті, на кого покладено відповідальність за розвиток української громади, інноваційне оновлення держави тепер і в післявоєнний час. Адже Перемога скоро!
Тому, організовуючись в дистанційній діяльності, не забуваємо про безперервне підвищення особистих професійних компетентностей.
Шановні педагоги, якщо Вас цікавлять питання, що торкаються:
• Формування цифрового навчального середовища нового покоління як екосистеми
• основ педагогічної майстерності
• технології роботи з обдарованими дітьми
• справжньої цінності штучного інтелекту для освіти
• основ економіки закладу освіти
• безпеки інформації в Інтернеті
• соціально-педагогічного супроводу осіб з особливими потребами в умовах інклюзивної освіти
• психологічної безпеки освітнього середовища
• педагогіки дитинства
• оновлення знань щодо технологій дистанційного, змішаного та паралельного навчання
• ключових вмінь 21-го століття та їх реалізація в Новій українській школі
• шляхів, які обрали освітянські політики інших країн у розв’язанні проблем, які породив COVID-19
• використання сервісів Gооgle for Education для організації дистанційного та змішаного навчання
• соціальних ризиків у трудовій сфері
• проблем використання цифрових технологій у викладанні мистецтва
• та ін.
З цих та інших питань, приєднуйтесь до нас. Більш детально вони окреслені на сторінках УВУПО.
Навчання здійснюється тільки дистанційно та в зручний для кожного час.
Зареєструватись запрошуємо за посиланнями.
Запис до груп, які розпочнуть роботу найближчим часом, вже здійснюється. Ми також працюємо з групами, які формуються в одному педагогічному колективі (вибір часу навчання керується умовами групи).
Детальну інформацію можна отримати:
+38 095 536 06 81 (Viber, Telegram)
Видається сертифікат за ліцензією ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (наказ МОН України від 15.11.2016 р. №1492 «Про переоформлення ліцензій»)
Згинуть наші вороги!
Слава Збройним силам України!